Thi đua khen thưởng
Loại văn bản: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 81/HD-BTĐKT
Ngày ban hành: 08/03/2016
Người ký: Trịnh Thị Minh Xuân
Ngày hiệu lực: 08/03/2016
Hướng dẫn số 81/HD-BTĐKT ngày 08/3/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: huong_dan_81.pdf Dung lượng: 211.72 Kb [ Tải về 69 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 2465 lượt ]Quay lại