Thi đua khen thưởng
Loại văn bản: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 779/HD-SNV
Ngày ban hành: 17/07/2015
Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Ngày hiệu lực: 17/07/2015
Hướng dẫn số 779 /HD-SNV ngày 17/7/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về thực hiện Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: 779-HD.doc Dung lượng: 153 Kb [ Tải về 950 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 5893 lượt ]Quay lại
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ