Chỉ thị 22
Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 343/UBND-NC
Ngày ban hành: 25/01/2013
Người ký: Lê Phước Thanh
Ngày hiệu lực: 25/01/2013
Công văn của UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch Kiểm tra, giám sát việc chấp hành Chỉ thị 22
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Công văn số 343/UBND-NC ngày 25/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện Kế hoạch Kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính (kèm theo Kế hoạch số 2098/KH-SNV ban hành ngày 25/12/2012 của Sở Nội vụ về việc Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị)


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 5159 lượt ]Quay lại
Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước
    

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ