Chỉ thị 22
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 03/2007/QĐ-BNV
Ngày ban hành: 26/02/2007
Người ký: Đỗ Quang Trung
Ngày hiệu lực: 26/02/2007
Quyết định 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: QUY_TAC_UNG_XU_CUA_CBCC.BNV_(1).doc Dung lượng: 79 Kb [ Tải về 10401 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Quyết định 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 30325 lượt ]Quay lại
Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước
    

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ