Chỉ thị 22
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 114/2006/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 25/05/2006
Người ký: Phan Văn Khải
Ngày hiệu lực: 25/05/2006
Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: Quy_dinh_che_do_hop_hoi.doc Dung lượng: 134.5 Kb [ Tải về 4884 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 20363 lượt ]Quay lại