Chỉ thị 22
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 22/CT-UBND
Ngày ban hành: 12/10/2012
Người ký: Lê Phước Thanh
Ngày hiệu lực: 12/10/2012
Chỉ thị 22 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: CT22.doc Dung lượng: 48 Kb [ Tải về 2355 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Chỉ thị 22 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 13537 lượt ]Quay lại