Công tác thanh niên
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 293/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 05/02/2013
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 05/02/2013
Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo Quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 63 huyện nghèo
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: 293.QD-TTg.pdf Dung lượng: 117.15 Kb [ Tải về 481 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Quyết định về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo Quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 63 huyện nghèo


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 7941 lượt ]Quay lại
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ