Công tác thanh niên
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 33 items in 2 pages
1 Công văn số 466/SNV-XDCQ&CTTN ngày 14/4/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc triệu tập cán bộ, công chức trẻ cấp xã tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước
Số/Ký hiệu: 466/SNV-XDCQ&CTTN ; Người ký: Trần Ngọc Hoà
Đã xem: 3961 lượt / Tải về: 73 lượt

Về việc triệu tập cán bộ, công chức trẻ cấp xã tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước
14/04/2016
2 Công văn số 882/SNV-CTTN ngày 28/7/2014 của Sở Nội vụ về việc tiếp tục giải quyết chế độ cho Thanh niên xung phong theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 882/SNV-CTTN ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 3628 lượt / Tải về: 75 lượt

Công văn về việc tiếp tục giải quyết chế độ cho Thanh niên xung phong theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
28/07/2014
3 Công văn số 2673/BNV-CTTN ngày 16/7/2014 về việc giải quyết chế độ trợ cấp đối với cựu thanh niên xung phong tập trung đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Số/Ký hiệu: 2673/BNV-CTTN ; Người ký: Vũ Đăng Minh
Đã xem: 4333 lượt / Tải về: 103 lượt

Về việc giải quyết chế độ trợ cấp đối với cựu thanh niên xung phong tập trung đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
16/07/2014
4 Về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020
Số/Ký hiệu: 890/TB-BNV ; Người ký: KT.Bộ trưởng, thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh
Đã xem: 5795 lượt / Tải về: 379 lượt

Thự hiện Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 216/QĐ-BNV ngày 13/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân bổ số lượng trí thức trẻ tham gia Đề án thí điểm tuyển chọn trí trức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020, Bộ Nội vụ thông báo tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện tham gia Đề án...
18/03/2014
5 Quyết định số 216/QĐ-BNV ngày 13/3/2014 của Bộ Nội vụ về việc phân bổ số lượng trí thức trẻ tham gia Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020
Số/Ký hiệu: 216/QĐ-BNV ; Người ký: Nguyễn Tiến Dĩnh
Đã xem: 9145 lượt / Tải về: 645 lượt

Quyết định của Bộ Nội vụ về việc phân bổ số lượng trí thức trẻ tham gia Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020
13/03/2014
6 Hướng dẫn số 1210 /HD-SNV ngày 05/11/2013 của Sở Nội vụ về việc triển khai rà soát nhu cầu sử dụng trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1210 /HD-SNV ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 5472 lượt / Tải về: 153 lượt

Hướng dẫn triển khai rà soát nhu cầu sử dụng trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
05/11/2013
7 Quyết định số 1152/QĐ-BNV ngày 22/10/2013 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020
Số/Ký hiệu: 1152/QĐ-BNV ; Người ký: Nguyễn Tiến Dĩnh
Đã xem: 7809 lượt / Tải về: 833 lượt

Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020
22/10/2013
8 Công văn số 3641/BNV-CTTN ngày 07/10/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước về thanh niên năm 2014
Số/Ký hiệu: 3641/BNV-CTTN ; Người ký: Nguyễn Tiến Dĩnh
Đã xem: 5598 lượt / Tải về: 281 lượt

Về việc hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước về thanh niên năm 2014
07/10/2013
9 Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020
Số/Ký hiệu: 1758/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 10997 lượt / Tải về: 1867 lượt

Về việc phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020
30/09/2013
10 Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015
Số/Ký hiệu: 447/QĐ-UBDT ; Người ký: Giàng Seo Phử
Đã xem: 29764 lượt / Tải về: 7296 lượt

Về việc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015
19/09/2013
11 Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015
Số/Ký hiệu: 539/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 18420 lượt / Tải về: 2374 lượt

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015
01/04/2013
12 Giải quyết chế độ đối với TNXP tập trung đã hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiến
Số/Ký hiệu: 720/BNV-CTTN ; Người ký: Nguyễn Tiến Dĩnh
Đã xem: 7281 lượt / Tải về: 426 lượt

Công văn số 720/BNV-CTTN ngày 01/3/2013 của Bộ Nội vụ về giải quyết chế độ cho TNXP tập trung đã hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiến
01/03/2013
13 Chương trình phát triển thanh niên Quảng Nam giai đoạn 2013 – 2020
Số/Ký hiệu: 651/QÐ-UBND ; Người ký: Trần Minh Cả
Đã xem: 7577 lượt / Tải về: 447 lượt

Quyết định số 651 /QÐ-UBND ngày 26/02/2013 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình phát triển Thanh niên Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2020
26/02/2013
14 Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo Quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 63 huyện nghèo
Số/Ký hiệu: 293/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 8006 lượt / Tải về: 481 lượt

Quyết định về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo Quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 63 huyện nghèo
05/02/2013
15 Nhiệm vụ trọng tâm công tác QLNN về thanh niên năm 2013
Số/Ký hiệu: 2082/SNV-PCTTN ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 5239 lượt / Tải về: 188 lượt

Công văn số 2082/SNV-PCTTN ngày 24/12/2012 của Sở Nội vụ về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác QLNN về thanh niên năm 2013
24/12/2012
16 Báo cáo của UBND tỉnh về việc Tổng kết Luật thanh niên năm 2005 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 185_BC-UBND_23_10_2012 ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 21228 lượt / Tải về: 0 lượt

Tổng kết Luật thanh niên năm 2005 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
23/10/2012
17 Công văn của Sở Nội vụ về việc triển khai giải quyết chế độ đối với TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Số/Ký hiệu: 754/SNV-CTTN ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 5317 lượt / Tải về: 93 lượt

Công văn số 754/SNV-CTTN ban hành ngày 29/08/2012 của Sở Nội vụ về việc triển khai giải quyết chế độ đối với TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
29/08/2012
18 Hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Số/Ký hiệu: 2736/HD-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch Trần Minh Cả
Đã xem: 6358 lượt / Tải về: 238 lượt

Hướng dẫn số 2736/HD-UBND ban hành ngày 27/07/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
27/07/2012
19 Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC của Bộ LĐTB&XH, Bộ Nội vụ và Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg.
Số/Ký hiệu: 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh
Đã xem: 9673 lượt / Tải về: 815 lượt

Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ban hành ngày 16/04/2012 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg.
16/04/2012
20 Quyết định số 897/QĐ-UBND ban hành ngày 21/03/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.
Số/Ký hiệu: 897/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 4589 lượt / Tải về: 41 lượt

Quyết định số 897/QĐ-UBND ban hành ngày 21/03/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.
21/03/2012

Chế độ chính sách
Hệ thống quản lý

Quản lý Nhà nướcLIÊN KẾT WEBSITEĐĂNG NHẬP
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ