Giới thiệu Phó Giám đốc Phan Thọ


Đ/c PHAN THỌ
Phó Giám đốc
Trưởng Ban Tôn giáo* Nhiệm vụ công tác:

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Trực tiếp giúp Giám đốc Sở quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Ban Tôn giáo.

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ