Giới thiệu Phó Giám đốc Lưu Tấn Lại


Đ/c LƯU TẤN LẠI
Phó Giám đốc* Nhiệm vụ công tác:

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Trực tiếp giúp Giám đốc Sở phụ trách Phòng Công chức, viên chức; công tác tự vệ cơ quan Sở.
Hình ảnh có liên quan


Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ