Giới thiệu Phó Giám đốc Lưu Tấn Lại


Đ/c LƯU TẤN LẠI
Phó Giám đốc* Nhiệm vụ công tác:

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Trực tiếp giúp Giám đốc Sở phụ trách Phòng Công chức, viên chức; công tác tự vệ cơ quan Sở.


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ