Tôn giáo
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 54 items in 3 pages
41 Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 12/02/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho phép thành lập giáo xứ thuộc Giáo phận Đà Nẵng
Số/Ký hiệu: 448/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 1704 lượt / Tải về: 2 lượt

Về việc cho phép thành lập giáo xứ thuộc Giáo phận Đà Nẵng
12/02/2009
42 Chỉ thị số 1940/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo.
Số/Ký hiệu: 1940/2008/CT-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 7475 lượt / Tải về: 576 lượt

Chỉ thị số 1940/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo.
31/12/2008
43 Quyết định số 3773/QĐ-UBND ngày 18/11/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Chi hội trực thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam
Số/Ký hiệu: 3773/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 1658 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc thành lập Chi hội trực thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam
18/11/2008
44 Quyết định số 3969/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho phép thành lập Chi hội trực thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam
Số/Ký hiệu: 3969/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 1656 lượt / Tải về: 2 lượt

Về việc cho phép thành lập Chi hội trực thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam
10/12/2007
45 Quyết định số 3842/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho phép thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc tại huyện Bắc Trà My
Số/Ký hiệu: 3842/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 1635 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc cho phép thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc tại huyện Bắc Trà My
29/12/2006
46 Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 13/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho phép thành lập tổ chức tôn giáo tại huyện Điện Bàn, huyện Quế Sơn
Số/Ký hiệu: 3570/QĐ-UBND ; Người ký: Hồ Thị Thanh Lâm
Đã xem: 1629 lượt / Tải về: 2 lượt

Về việc cho phép thành lập tổ chức tôn giáo tại huyện Điện Bàn, huyện Quế Sơn
13/12/2006
47 Quyết định số 3453/QĐ-UBND ngày 01/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho phép thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc tại huyện Hiệp Đức
Số/Ký hiệu: 3453/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 1628 lượt / Tải về: 1 lượt

Về việc cho phép thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc tại huyện Hiệp Đức
01/12/2006
48 Giấy chứng nhận số 01/GCN-BTG ngày 20/10/2006 của Ban Tôn giáo về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhà tu
Số/Ký hiệu: 01/GCN-BTG ; Người ký: Đào Duy Phổ
Đã xem: 1663 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhà tu
20/10/2006
49 Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 31/8/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho phép thành lập giáo xứ thuộc giáo phận Đà Nẵng
Số/Ký hiệu: 2558/QĐ-UBND ; Người ký: Hồ Thị Thanh Lâm
Đã xem: 1733 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc cho phép thành lập giáo xứ thuộc giáo phận Đà Nẵng
31/08/2006
50 Quyết định số 3502/QĐ-UBND ngày 19/9/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho phép thành lập giáo xứ thuộc Giáo phận Đà Nẵng
Số/Ký hiệu: 3502/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 1659 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc cho phép thành lập giáo xứ thuộc Giáo phận Đà Nẵng
19/09/2005
51 Công văn số 974/UB-VX ngày 28/4/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về chấp thuận thành lập Ban đại diện Phật giáo huyện Phú Ninh
Số/Ký hiệu: 974/UB-VX ; Người ký: Hồ Thị Thanh Lâm
Đã xem: 1712 lượt / Tải về: 0 lượt

Về chấp thuận thành lập Ban đại diện Phật giáo huyện Phú Ninh
28/04/2005
52 Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 4/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành.
Số/Ký hiệu: 01/2005/CT-TTg ; Người ký: Thủ tướng chính phủ Phan Văn Khải
Đã xem: 12721 lượt / Tải về: 1556 lượt

Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 4/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành.
04/02/2005
53 Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo, số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của UBTVQH
Số/Ký hiệu: 21/2004/PL-UBTVQH11 ; Người ký: .
Đã xem: 39164 lượt / Tải về: 7060 lượt

Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo, số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của UBTVQH
18/06/2004
54 Thông tư liên tịch số 1646/TTLT - TCĐC- TGCP ngày ban hành 30/10/2000 của Tổng Cục Địa chính và Ban Tôn giáo Chính phủ Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích cơ sở tôn giáo đang sử dụng
Số/Ký hiệu: 1646/TTLT - TCĐC- TGCP ; Người ký: Bùi Quang Sơn, Lê Xuân VỊnh
Đã xem: 4896 lượt / Tải về: 136 lượt

Thông tư liên tịch số 1646/TTLT - TCĐC- TGCP ngày ban hành 30/10/2000 của Tổng Cục Địa chính và Ban Tôn giáo Chính phủ Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích cơ sở tôn giáo đang sử dụng
30/10/2000

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ