Tôn giáo
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 54 items in 3 pages
21 Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 06/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
Số/Ký hiệu: 27/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1492 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
06/01/2013
22 Công văn số 4615/UBND-NC ngày 30/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
Số/Ký hiệu: 4615/UBND-NC ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1623 lượt / Tải về: 1 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
30/11/2012
23 Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
Số/Ký hiệu: 92/2012/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 3288 lượt / Tải về: 57 lượt

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
08/11/2012
24 Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
Số/Ký hiệu: 92/2012/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2514 lượt / Tải về: 16 lượt

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
08/11/2012
25 Công văn số 2995/UBND-NC ngày 14/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
Số/Ký hiệu: 2995/UBND-NC ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 1520 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
14/08/2012
26 Công văn số 1207/UBND-NC ngày 16/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
Số/Ký hiệu: 1207/UBND-NC ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1514 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
16/04/2012
27 Công văn số 4262/UBND-NC ngày 21/11/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
Số/Ký hiệu: 4262/UBND-NC ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1494 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
21/11/2011
28 Công văn số 3490/UBND-NC ngày 26/9/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
Số/Ký hiệu: 3490/UBND-NC ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1520 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
26/09/2011
29 Công văn số 2976/UBND-NC ngày 17/8/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
Số/Ký hiệu: 2976/UBND-NC ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1475 lượt / Tải về: 2 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
17/08/2011
30 Công văn số 2985/UBND-NC ngày 17/8/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
Số/Ký hiệu: 2985/UBND-NC ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1513 lượt / Tải về: 1 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
17/08/2011
31 Công văn số 2982/UBND-NC ngày 17/8/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận tổ chức tôn giáo trực thuộc
Số/Ký hiệu: 2982/UBND-NC ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1523 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc chấp thuận tổ chức tôn giáo trực thuộc
17/08/2011
32 Công văn số 2927/UBND-NC ngày 12/8/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
Số/Ký hiệu: 2927/UBND-NC ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1532 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
12/08/2011
33 Công văn số 1206/UBND-NC ngày 14/4/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
Số/Ký hiệu: 1206/UBND-NC ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1544 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
14/04/2011
34 Công văn số 731/UBND-NC ngày 10/3/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho phép thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
Số/Ký hiệu: 731/UBND-NC ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1569 lượt / Tải về: 1 lượt

Về việc cho phép thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
10/03/2011
35 Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận để Hội đồng tinh thần tôn giáo Baha'I Việt Nam thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
Số/Ký hiệu: 603/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1599 lượt / Tải về: 11 lượt

Về việc chấp thuận để Hội đồng tinh thần tôn giáo Baha'I Việt Nam thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
25/02/2011
36 Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 10/6/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập Cho hội Tin lành Phú Trung, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1516/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 1625 lượt / Tải về: 1 lượt

Về việc chấp thuận thành lập Cho hội Tin lành Phú Trung, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
10/06/2010
37 Thông tư số 04/2010/TT-BNV ngày 20/5/2010 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Số/Ký hiệu: 04/2010/TT-BNV ; Người ký: Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Đã xem: 6086 lượt / Tải về: 307 lượt

Thông tư số 04/2010/TT-BNV ngày 20/5/2010 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
20/05/2010
38 Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về chấp thuận để Giáo hội Phật đường Nam Tông Minh Sư đạo thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
Số/Ký hiệu: 1517/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 1649 lượt / Tải về: 3 lượt

Về chấp thuận để Giáo hội Phật đường Nam Tông Minh Sư đạo thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
10/05/2010
39 Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 15/01/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận để Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc giáo hội tại xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh
Số/Ký hiệu: 286/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 1607 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc chấp thuận để Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc giáo hội tại xã Tam Lộc, huyện Phú Nin
15/01/2010
40 Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 09/12/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận cho Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam thành lập Hội thánh cơ đốc Phục lâm Đại Hưng
Số/Ký hiệu: 4241/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 1636 lượt / Tải về: 1 lượt

Về việc chấp thuận cho Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam thành lập Hội thánh cơ đốc Phục lâm Đại Hưng
09/12/2009

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ