Tôn giáo
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 54 items in 3 pages
1 Công văn số 1879/UBND-NC ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc xây dựng chùa Hồng Đức, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn
Số/Ký hiệu: 1879/UBND-NC ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2967 lượt / Tải về: 11 lượt

Về việc xây dựng chùa Hồng Đức, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn
21/04/2017
2 Công văn số 1593/UBND-NC ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc xây dựng chùa Từ Quang, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn
Số/Ký hiệu: 1593/UBND-NC ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2796 lượt / Tải về: 10 lượt

Về việc xây dựng chùa Từ Quang, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn
07/04/2017
3 Công văn số 1595/UBND-NC ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc xây dựng chùa Tân Bình, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh
Số/Ký hiệu: 1595/UBND-NC ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2733 lượt / Tải về: 14 lượt

Về việc xây dựng chùa Tân Bình, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh
07/04/2017
4 Công văn số 1594/UBND-NC ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc xây dựng chùa Minh Giác, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn
Số/Ký hiệu: 1594/UBND-NC ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2771 lượt / Tải về: 4 lượt

Về việc xây dựng chùa Minh Giác, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn
07/04/2017
5 Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp nhận thành lập tôn giáo cơ sở
Số/Ký hiệu: 1143/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2778 lượt / Tải về: 35 lượt

Chấp nhận thành lập tôn giáo cơ sở
05/04/2017
6 Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở
Số/Ký hiệu: 3368/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2198 lượt / Tải về: 7 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở
26/09/2016
7 Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở
Số/Ký hiệu: 1466/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2123 lượt / Tải về: 4 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở
22/04/2016
8 Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở
Số/Ký hiệu: 931/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2129 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở
14/03/2016
9 Quyết định số 65/QĐ-UBND 08/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở
Số/Ký hiệu: 65/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2093 lượt / Tải về: 2 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở
08/01/2016
10 Quyết định số 4654/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
Số/Ký hiệu: 4654/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2034 lượt / Tải về: 3 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
09/12/2015
11 Quyết định số 4655/QĐ-UBND 09/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
Số/Ký hiệu: 4655/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2025 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
09/12/2015
12 Quyết định số 4533/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập Giáo họ Trường Thành
Số/Ký hiệu: 4533/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2128 lượt / Tải về: 3 lượt

Về việc chấp thuận thành lập Giáo họ Trường Thành
25/11/2015
13 Quyết định số 2867/QĐ-UBND 14/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở
Số/Ký hiệu: 2867/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2054 lượt / Tải về: 1 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở
14/08/2015
14 Quyết định số 188/QĐ-UBND 16/01/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
Số/Ký hiệu: 188/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1958 lượt / Tải về: 1 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
16/01/2015
15 Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
Số/Ký hiệu: 2286/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1909 lượt / Tải về: 2 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
22/07/2014
16 Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 13/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
Số/Ký hiệu: 2451/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1896 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
13/07/2014
17 Quyết định số 33 /2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 33 /2013/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2975 lượt / Tải về: 84 lượt

Ban hành quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
24/12/2013
18 Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
Số/Ký hiệu: 1878/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 2001 lượt / Tải về: 5 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
14/06/2013
19 Công văn số 1089/UBND-NC ngày 01/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
Số/Ký hiệu: 1089/UBND-NC ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1961 lượt / Tải về: 2 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
01/04/2013
20 Thông tư Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
Số/Ký hiệu: 01/2013/TT-BNV ; Người ký: Phạm Dũng
Đã xem: 7583 lượt / Tải về: 371 lượt

Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
25/03/2013

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ