Văn bản - Cải cách hành chính, Đào tạo
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 145 items in 8 pages
121 Công văn số 884/SNV-CCHC ngày 29/7/2014 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công
Số/Ký hiệu: 884/SNV-CCHC ; Người ký: Trần Thế Thái
Đã xem: 4047 lượt / Tải về: 232 lượt

Công văn về việc hướng dẫn khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công
29/07/2014
122 Công văn số 787/SNV-CCHC ngày 4/7/2014 của Sở Nội vụ về việc xin ý kiến dự thảo Quy định thực hiện một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (kèm theo dự thảo Quy định)
Số/Ký hiệu: 787/SNV-CCHC ; Người ký: Trần Thế Thái
Đã xem: 2904 lượt / Tải về: 65 lượt

V/v xin ý kiến dự thảo Quy định thực hiện một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (kèm theo dự thảo Quy định)
04/07/2014
123 Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 của UBND tỉnh Thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 635/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3378 lượt / Tải về: 64 lượt

Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Nam
25/02/2014
124 Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 13/02/2014 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014
Số/Ký hiệu: 501/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 4025 lượt / Tải về: 196 lượt

Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014
13/02/2014
125 Công văn số 24/SNV-CCHC&ĐT ngày 07/01/2014 của Sở Nội vụ về việc thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2013
Số/Ký hiệu: 24/SNV-CCHC&ĐT ; Người ký: Trần Thế Thái
Đã xem: 3511 lượt / Tải về: 70 lượt

Công văn số 24/SNV-CCHC&ĐT ngày 07/01/2014 của Sở Nội vụ về việc thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2013
07/01/2014
126 Công văn số 1299/SNV-CCHC&ĐT ngày 25/11/2013 của Sở Nội vụ về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án triển khai mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện
Số/Ký hiệu: 1299/SNV-CCHC&ĐT ; Người ký: Trần Thế Thái
Đã xem: 3720 lượt / Tải về: 119 lượt

Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án triển khai mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện (dự thảo Đề án kèm theo)
25/11/2013
127 Công văn số 1136/SNV-CCHC&ĐT ngày 17/10/2013 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC của các huyện, thành phố
Số/Ký hiệu: 1136/SNV-CCHC&ĐT ; Người ký: Trần Thế Thái
Đã xem: 3524 lượt / Tải về: 151 lượt

Về việc hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC của các huyện, thành phố
17/10/2013
128 Công văn số 1137/SNV-CCHC&ĐT ngày 17/10/2013 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC của các xã, phường, thị trấn
Số/Ký hiệu: 1137/SNV-CCHC&ĐT ; Người ký: Trần Thế Thái
Đã xem: 4658 lượt / Tải về: 328 lượt

Về việc hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC của các xã, phường, thị trấn
17/10/2013
129 Công văn số 1135/SNV-CCHC&ĐT ngày 17/10/2013 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC của các Sở, Ban, ngành
Số/Ký hiệu: 1135/SNV-CCHC&ĐT ; Người ký: Trần Thế Thái
Đã xem: 3478 lượt / Tải về: 116 lượt

Về việc hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC của các Sở, Ban, ngành
17/10/2013
130 Công văn số 1025 /SNV-CCHC&ĐT ngày 19/9/2013 của Sở Nội vụ về việc xin ý kiến Danh mục và thời gian giải quyết TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa tại huyện, xã
Số/Ký hiệu: 1025 /SNV-CCHC&ĐT ; Người ký: Trần Thế Thái
Đã xem: 5026 lượt / Tải về: 329 lượt

Về việc xin ý kiến Danh mục và thời gian giải quyết TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa tại huyện, xã
19/09/2013
131 Công văn số 1026 /SNV-CCHC&ĐT ngày 19/9/2013 của Sở Nội vụ về việc thống kê lĩnh vực, số lượng, tên gọi TTHC thực hiện tại Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã
Số/Ký hiệu: 1026/SNV-CCHC&ĐT ; Người ký: Trần Thế Thái
Đã xem: 3561 lượt / Tải về: 102 lượt

Công văn số 1026 /SNV-CCHC&ĐT ngày 19/9/2013 của Sở Nội vụ về việc thống kê lĩnh vực, số lượng, tên gọi TTHC thực hiện tại Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã
19/09/2013
132 Báo cáo số 3350/BC-BNV ngày 19/9/2013 của Bộ Nội vụ về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức
Số/Ký hiệu: 3350/BC-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 6308 lượt / Tải về: 604 lượt

Về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức
19/09/2013
133 Công văn số 992/SNV-CCHC-ĐT ngày 11/9/2013 của Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Số/Ký hiệu: 992 /SNV-CCHC-ĐT ; Người ký: Trần Thế Thái
Đã xem: 3651 lượt / Tải về: 184 lượt

Về việc báo cáo kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
11/09/2013
134 Tài liệu phục vụ Hội nghị cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức
Số/Ký hiệu: Dự thảo ; Người ký: Dự thảo
Đã xem: 3706 lượt / Tải về: 199 lượt

Báo cáo Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính - cải cách chế độ công vụ, công chức
14/08/2013
135 Bảng thống kê các địa phương, đơn vị thực hiện chế độ báo cáo công tác CCHC
Số/Ký hiệu: 01 ; Người ký: Phòng CCHC-ĐT
Đã xem: 3221 lượt / Tải về: 46 lượt

Bảng thống kê các địa phương, đơn vị thực hiện chế độ báo cáo công tác CCHC
14/08/2013
136 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
Số/Ký hiệu: 76/NQ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 5006 lượt / Tải về: 235 lượt

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 01/7/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
01/07/2013
137 Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
Số/Ký hiệu: 07/CT-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 4137 lượt / Tải về: 128 lượt

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
22/05/2013
138 Công văn về việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cánh hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2012
Số/Ký hiệu: 338/SNV-CCHC&ĐT ; Người ký: Trần Thế Thái
Đã xem: 3664 lượt / Tải về: 69 lượt

Công văn số 338/SNV-CCHC&ĐT ngày 23/04/2013 của Sở Nội vụ về việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cánh hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2012
23/04/2013
139 Công văn của Sở Nội vụ về việc đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2013
Số/Ký hiệu: 223/ SNV-CCHC&ĐT ; Người ký: Trần Thế Thái
Đã xem: 13309 lượt / Tải về: 1683 lượt

Công văn của Sở Nội vụ về việc đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2013
15/03/2013
140 Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013
Số/Ký hiệu: 503/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 5677 lượt / Tải về: 436 lượt

Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013
06/02/2013
Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước
    

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ