Văn bản - Cải cách hành chính, Đào tạo
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 149 items in 8 pages
121 Công văn số 3171 /UBND-NC ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh về việc thí điểm trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu điện
Số/Ký hiệu: 3171 /UBND-NC ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3235 lượt / Tải về: 33 lượt

Công văn về việc thí điểm trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu điện
11/08/2014
122 Công văn số 3172/UBND-NC ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh về việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2014
Số/Ký hiệu: 3172/UBND-NC ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3286 lượt / Tải về: 63 lượt

Về việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2014
11/08/2014
123 Công văn số 3072 /UBND-NC ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh về việc thông tin số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng cải cách hành chính
Số/Ký hiệu: 3072 /UBND-NC ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3160 lượt / Tải về: 68 lượt

Công văn về việc thông tin số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng cải cách hành chính
05/08/2014
124 Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Số/Ký hiệu: 1299/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 7305 lượt / Tải về: 525 lượt

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
04/08/2014
125 Công văn số 884/SNV-CCHC ngày 29/7/2014 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công
Số/Ký hiệu: 884/SNV-CCHC ; Người ký: Trần Thế Thái
Đã xem: 4211 lượt / Tải về: 235 lượt

Công văn về việc hướng dẫn khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công
29/07/2014
126 Công văn số 787/SNV-CCHC ngày 4/7/2014 của Sở Nội vụ về việc xin ý kiến dự thảo Quy định thực hiện một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (kèm theo dự thảo Quy định)
Số/Ký hiệu: 787/SNV-CCHC ; Người ký: Trần Thế Thái
Đã xem: 3051 lượt / Tải về: 65 lượt

V/v xin ý kiến dự thảo Quy định thực hiện một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (kèm theo dự thảo Quy định)
04/07/2014
127 Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 của UBND tỉnh Thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 635/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3532 lượt / Tải về: 64 lượt

Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Nam
25/02/2014
128 Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 13/02/2014 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014
Số/Ký hiệu: 501/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 4155 lượt / Tải về: 196 lượt

Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014
13/02/2014
129 Công văn số 24/SNV-CCHC&ĐT ngày 07/01/2014 của Sở Nội vụ về việc thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2013
Số/Ký hiệu: 24/SNV-CCHC&ĐT ; Người ký: Trần Thế Thái
Đã xem: 3658 lượt / Tải về: 70 lượt

Công văn số 24/SNV-CCHC&ĐT ngày 07/01/2014 của Sở Nội vụ về việc thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2013
07/01/2014
130 Công văn số 1299/SNV-CCHC&ĐT ngày 25/11/2013 của Sở Nội vụ về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án triển khai mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện
Số/Ký hiệu: 1299/SNV-CCHC&ĐT ; Người ký: Trần Thế Thái
Đã xem: 3868 lượt / Tải về: 119 lượt

Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án triển khai mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện (dự thảo Đề án kèm theo)
25/11/2013
131 Công văn số 1136/SNV-CCHC&ĐT ngày 17/10/2013 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC của các huyện, thành phố
Số/Ký hiệu: 1136/SNV-CCHC&ĐT ; Người ký: Trần Thế Thái
Đã xem: 3664 lượt / Tải về: 151 lượt

Về việc hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC của các huyện, thành phố
17/10/2013
132 Công văn số 1137/SNV-CCHC&ĐT ngày 17/10/2013 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC của các xã, phường, thị trấn
Số/Ký hiệu: 1137/SNV-CCHC&ĐT ; Người ký: Trần Thế Thái
Đã xem: 4821 lượt / Tải về: 330 lượt

Về việc hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC của các xã, phường, thị trấn
17/10/2013
133 Công văn số 1135/SNV-CCHC&ĐT ngày 17/10/2013 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC của các Sở, Ban, ngành
Số/Ký hiệu: 1135/SNV-CCHC&ĐT ; Người ký: Trần Thế Thái
Đã xem: 3631 lượt / Tải về: 116 lượt

Về việc hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC của các Sở, Ban, ngành
17/10/2013
134 Công văn số 1025 /SNV-CCHC&ĐT ngày 19/9/2013 của Sở Nội vụ về việc xin ý kiến Danh mục và thời gian giải quyết TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa tại huyện, xã
Số/Ký hiệu: 1025 /SNV-CCHC&ĐT ; Người ký: Trần Thế Thái
Đã xem: 5196 lượt / Tải về: 329 lượt

Về việc xin ý kiến Danh mục và thời gian giải quyết TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa tại huyện, xã
19/09/2013
135 Công văn số 1026 /SNV-CCHC&ĐT ngày 19/9/2013 của Sở Nội vụ về việc thống kê lĩnh vực, số lượng, tên gọi TTHC thực hiện tại Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã
Số/Ký hiệu: 1026/SNV-CCHC&ĐT ; Người ký: Trần Thế Thái
Đã xem: 3711 lượt / Tải về: 102 lượt

Công văn số 1026 /SNV-CCHC&ĐT ngày 19/9/2013 của Sở Nội vụ về việc thống kê lĩnh vực, số lượng, tên gọi TTHC thực hiện tại Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã
19/09/2013
136 Báo cáo số 3350/BC-BNV ngày 19/9/2013 của Bộ Nội vụ về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức
Số/Ký hiệu: 3350/BC-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 6456 lượt / Tải về: 604 lượt

Về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức
19/09/2013
137 Công văn số 992/SNV-CCHC-ĐT ngày 11/9/2013 của Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Số/Ký hiệu: 992 /SNV-CCHC-ĐT ; Người ký: Trần Thế Thái
Đã xem: 3783 lượt / Tải về: 184 lượt

Về việc báo cáo kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
11/09/2013
138 Tài liệu phục vụ Hội nghị cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức
Số/Ký hiệu: Dự thảo ; Người ký: Dự thảo
Đã xem: 3851 lượt / Tải về: 199 lượt

Báo cáo Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính - cải cách chế độ công vụ, công chức
14/08/2013
139 Bảng thống kê các địa phương, đơn vị thực hiện chế độ báo cáo công tác CCHC
Số/Ký hiệu: 01 ; Người ký: Phòng CCHC-ĐT
Đã xem: 3354 lượt / Tải về: 46 lượt

Bảng thống kê các địa phương, đơn vị thực hiện chế độ báo cáo công tác CCHC
14/08/2013
140 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
Số/Ký hiệu: 76/NQ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 5174 lượt / Tải về: 236 lượt

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 01/7/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
01/07/2013

Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ