Văn bản - Cải cách hành chính, Đào tạo
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 147 items in 8 pages
81 Quyết định số 4339 /QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 4339 /QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 6228 lượt / Tải về: 921 lượt

Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam
11/11/2015
82 Công văn số 1314 / SNV-CCHC ngày 06/11/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc xin ý kiến dự thảo Đề án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã
Số/Ký hiệu: 1314 / SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2998 lượt / Tải về: 131 lượt

Về việc xin ý kiến dự thảo Đề án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã
06/11/2015
83 Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
Số/Ký hiệu: 1819/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2399 lượt / Tải về: 26 lượt

Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
26/10/2015
84 Quyết định số 3876/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2015"
Số/Ký hiệu: 3876/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2718 lượt / Tải về: 82 lượt

Về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2015"
20/10/2015
85 Kế hoạch số 4744/KH-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu về Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2015"
Số/Ký hiệu: 4744/KH-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3277 lượt / Tải về: 121 lượt

Về tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu về Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2015"
20/10/2015
86 Công văn số 1184 /SNV-CCHC ngày 15/10/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam V/v báo cáo tình hình thực hiện Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức
Số/Ký hiệu: 1184 /SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2288 lượt / Tải về: 52 lượt

V/v báo cáo tình hình thực hiện Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức
15/10/2015
87 Công văn số 1191 / SNV-CCHC ngày 15/10/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam V/v góp ý dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020
Số/Ký hiệu: 1191 / SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3653 lượt / Tải về: 360 lượt

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020
15/10/2015
88 Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Đề án cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
Số/Ký hiệu: 3605/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Chín
Đã xem: 2836 lượt / Tải về: 100 lượt

Về Ban hành Đề án cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
07/10/2015
89 Công văn số 1148 / SNV-CCHC ngày 07/10/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam V/v xin ý kiến dự thảo Đề án Thí điểm thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1148 / SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2238 lượt / Tải về: 38 lượt

V/v xin ý kiến dự thảo Đề án Thí điểm thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam
07/10/2015
90 Báo cáo số 1136 /BC-SNV ngày 04/10/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2015
Số/Ký hiệu: 1136 /BC-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2116 lượt / Tải về: 53 lượt

Về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2015
04/10/2015
91 Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Đề án thực hiện mô hình một cửa theo hướng hiện đại tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số/Ký hiệu: 3533/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2092 lượt / Tải về: 26 lượt

Về việc phê duyệt Đề án thực hiện mô hình một cửa theo hướng hiện đại tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
30/09/2015
92 Công văn số 923 / SNV-CCHC ngày 18/8/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 923 / SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3090 lượt / Tải về: 171 lượt

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của UBND tỉnh
18/08/2015
93 Công văn số 911/ SNV-CCHC ngày 14/8/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo cải cách hành chính
Số/Ký hiệu: 911/ SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3143 lượt / Tải về: 155 lượt

Về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo cải cách hành chính
14/08/2015
94 Công văn số 741/SNV-CCHC ngày 09/7/2015 của Sở Nội vụ về việc triển khai Quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện, cấp xã
Số/Ký hiệu: 741/SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3828 lượt / Tải về: 230 lượt

Công văn về việc triển khai Quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện, cấp xã
09/07/2015
95 Báo cáo số 738/BC-SNV ngày 09/7/2015 của Sở Nội vụ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015
Số/Ký hiệu: 738/BC-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2908 lượt / Tải về: 93 lượt

Báo cáo của Sở Nội vụ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015
09/07/2015
96 Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Quy định tiếp nhận, trả kết quả tiếp nhận thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính
Số/Ký hiệu: 2121/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2906 lượt / Tải về: 84 lượt

Về việc Ban hành Quy định tiếp nhận, trả kết quả tiếp nhận thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính
16/06/2015
97 Công văn số 605/SNV-CCHC ngày 11/6/2015 của Sở Nội vụ về việc xin ý kiến dự thảo Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 605/SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2806 lượt / Tải về: 115 lượt

Xin ý kiến dự thảo Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam
11/06/2015
98 Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức
Số/Ký hiệu: 2031/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 5068 lượt / Tải về: 505 lượt

Ban hành Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức
08/06/2015
99 Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND tỉnh về việccông bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1947/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2738 lượt / Tải về: 70 lượt

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
02/06/2015
100 Công văn số 473/SNV-CCHC ngày 11/5/2015 về việc xin ý kiến dự thảo Đề án thành lập Cổng thông tin cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 473/ SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2874 lượt / Tải về: 76 lượt

Về việc xin ý kiến dự thảo Đề án thành lập Cổng thông tin cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam
11/05/2015
Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ