Văn bản - Tổ chức bộ máy
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 24/2008/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/07/2008
Người ký: Nguyễn Đức Hải
Ngày hiệu lực: 30/07/2008
Quyết định số của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: Chuc_nang_So_Noi_vu.doc Dung lượng: 138 Kb [ Tải về 99 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 5326 lượt ]Quay lại
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ