Văn bản - Tổ chức bộ máy
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16/03/2010
Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày hiệu lực: 16/03/2010
Quyết định của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: 87_2007_ND_CP_28_5_2007.DOC Dung lượng: 102.5 Kb [ Tải về 3 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 16/03/2010 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 3201 lượt ]Quay lại
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ