Văn bản - Tổ chức bộ máy
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 2687 /SNV-TCBC
Ngày ban hành: 18/12/2019
Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 18/12/2019
Phụ lục báo cáo hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: phu_luc_bao_cao_hop_dong_2019.xlsx Dung lượng: 14.91 Kb [ Tải về 303 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Số: 2687 /SNV-TCBC V/v báo cáo hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (Phụ lục kèm theo)

Hình ảnh có liên quan


Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ