Văn bản - Tổ chức bộ máy
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 2633 /SNV-TCBC
Ngày ban hành: 11/12/2019
Người ký: Lưu Tấn Lại
Ngày hiệu lực: 11/12/2019
V/v báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý hội năm 2019
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: New_Folder.rar Dung lượng: 50.51 Kb [ Tải về 128 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Số: 2633 /SNV-TCBC V/v báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý hội năm 2019

Hình ảnh có liên quan


Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ