Văn bản - Tổ chức bộ máy
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: /SNV-TCBC
Ngày ban hành: 28/12/2018
Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 28/12/2018
V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Phát triển quỹ đất huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: TCBC.rar Dung lượng: 29.06 Kb [ Tải về 216 lượt ]

Nội dung trích yếu :
V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Phát triển quỹ đất huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam

Hình ảnh có liên quan


Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ