Văn bản - Tổ chức bộ máy
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 79 items in 4 pages
61 Kế hoạch của UBND tỉnh về xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2068/KH-SNV ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 6462 lượt / Tải về: 265 lượt

Kế hoạch số 2068/KH-SNV ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh về xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
10/06/2013
62 Nghị định số 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
Số/Ký hiệu: 36/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 5736 lượt / Tải về: 317 lượt

Nghị định số 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
22/04/2013
63 Công văn số về việc báo cáo tình hình thực hiện biên chế năm 2013 và kế hoạch biên chế năm 2014 (các biểu mẫu báo cáo kèm theo)
Số/Ký hiệu: 344/SNV-TCBC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 7312 lượt / Tải về: 556 lượt

Công văn số 344/SNV-TCBC ngày 24/4/2013 của Sở Nội vụ về việc báo cáo tình hình thực hiện biên chế năm 2013 và kế hoạch biên chế năm 2014 (các biểu mẫu báo cáo kèm theo)
24/04/2013
64 Thông tư của Bộ Nội vụ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Số/Ký hiệu: 02/2013/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Tiến Dĩnh
Đã xem: 5218 lượt / Tải về: 480 lượt

Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
16/04/2013
65 Thông tư của Bộ Nội vụ về quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
Số/Ký hiệu: 03/2013/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Tiến Dĩnh
Đã xem: 7865 lượt / Tải về: 1295 lượt

Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ về quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
16/04/2013
66 Công văn đề nghị báo cáo thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
Số/Ký hiệu: 132/SNV-TCBC ; Người ký: Trần Thế Thái
Đã xem: 4734 lượt / Tải về: 99 lượt

Công văn đề nghị báo cáo thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
23/02/2013
67 Tổng hợp các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Số/Ký hiệu: . ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 4366 lượt / Tải về: 134 lượt

Tổng hợp các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
14/12/2012
68 Các văn bản Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, quận, thị xã, thành phố, trực thuộc tỉnh
Số/Ký hiệu: . ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3414 lượt / Tải về: 115 lượt

Các văn bản Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, quận, thị xã, thành phố, trực thuộc tỉnh
14/12/2012
69 Hướng dẫn của UBND tỉnh về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng GD&ĐT huyện, thành phố
Số/Ký hiệu: 4451/HD-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 4891 lượt / Tải về: 185 lượt

Hướng dẫn số 4451/HD-UBND ban hành ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố
20/11/2012
70 Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 12 /2011/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3406 lượt / Tải về: 22 lượt

Quyết định số 12 /2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
16/06/2011
71 Thông tư của Bộ Nội vụ về việc Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
Số/Ký hiệu: 11/2010/TT-BNV ; Người ký: Trần Văn Tuấn
Đã xem: 3681 lượt / Tải về: 29 lượt

Thông tư số 11/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 26/11/2010 về việc Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
26/11/2010
72 Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định Hội có tính chất đặc thù
Số/Ký hiệu: 68/2010/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 10808 lượt / Tải về: 1082 lượt

Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định Hội có tính chất đặc thù
01/11/2010
73 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
Số/Ký hiệu: 45/2010/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 3528 lượt / Tải về: 29 lượt

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
21/04/2010
74 Quyết định của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 04/2010/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 3226 lượt / Tải về: 3 lượt

Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 16/03/2010 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
16/03/2010
75 Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2007/NĐ-CP của Chính phủ về Tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.
Số/Ký hiệu: 09/2008/TT-BNV ; Người ký: Trần Văn Tuấn
Đã xem: 3601 lượt / Tải về: 44 lượt

Thông tư số 09/2008/TT-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2008 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2007/NĐ-CP của Chính phủ về Tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.
31/12/2008
76 Quyết định của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 34/2008/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3217 lượt / Tải về: 7 lượt

Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 12/09/2008 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
12/09/2008
77 Quyết định số của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 24/2008/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Đức Hải
Đã xem: 5356 lượt / Tải về: 99 lượt

Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
30/07/2008
78 Nghị định của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Số/Ký hiệu: 148/2007/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 3471 lượt / Tải về: 25 lượt

Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
25/09/2007
79 Nghi định của Chính phủ Ban hành quy chế dân chủ ở Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn
Số/Ký hiệu: 87/2007/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 5875 lượt / Tải về: 184 lượt

Nghi định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ Ban hành quy chế dân chủ ở Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn
28/05/2007

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ