Văn bản - Xây dựng chính quyền
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 266 /SNV-XDCQ
Ngày ban hành: 20/03/2015
Người ký: Trần Ngọc Hoà
Ngày hiệu lực: 20/03/2015
Công văn số 266 /SNV-XDCQ ngày 20/3/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc tham gia góp ý dự thảo Báo cáo và lấy Phiếu ý kiến về mô hình tổ chức chính quyền địa phương (kèm dự thảo)
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: cong_van_266_SNV-XDCQ_ngay_20_3_2015(kem_du_thao).rar Dung lượng: 1.48 Mb [ Tải về 167 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về việc tham gia góp ý dự thảo Báo cáo và lấy Phiếu ý kiến về mô hình tổ chức chính quyền địa phương


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 4939 lượt ]Quay lại
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ