Văn bản - Xây dựng chính quyền
Loại văn bản: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Hội đồng bầu cử
Số/Ký hiệu: 31/HD-HĐBC
Ngày ban hành: 28/02/2011
Người ký: Tổng TK. Phạm Minh Tuyên
Ngày hiệu lực: 28/02/2011
Hướng dẫn số 28/02/2011 ban hành ngày 28/02/2011 của Hội đồng bầu cử về việc hướng dẫn khai hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: danso0001.pdf Dung lượng: 378.76 Kb [ Tải về 6 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội số 31/2011/QH10, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 12/2003/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 63/2010/QH12


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 3648 lượt ]Quay lại
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ