Văn bản - Xây dựng chính quyền
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 14/2011/TT-BTC
Ngày ban hành: 08/02/2011
Người ký: TT. Trương Chí Trung
Ngày hiệu lực: 08/02/2011
Thông tư số 14/2011/TT-BTC ban hành ngày 08/02/2011 của Bộ tài chính về việc quy đinh việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: TTLTso 20-2008 BXD-BNV ve co quan xay dung.doc Dung lượng: 349.5 Kb [ Tải về 5 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;…


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 3690 lượt ]Quay lại
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ