Văn bản - Xây dựng chính quyền
Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Số/Ký hiệu: 63/2010/QH12
Ngày ban hành: 24/11/2010
Người ký: CT. Nguyễn Phú Trọng
Ngày hiệu lực: 24/11/2010
Luật số 63/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: TTLTso 20-2008 BXD-BNV ve co quan xay dung.doc Dung lượng: 349.5 Kb [ Tải về 11 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội số 31/2001/QH10 và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 13/2003/QH11.


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 4042 lượt ]Quay lại
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ