Văn bản - Xây dựng chính quyền
Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Số/Ký hiệu: 11/2003/QH11
Ngày ban hành: 26/11/2003
Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày hiệu lực: 26/11/2003
LUẬT VỀ TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: LUAT_TO_CHUC_HDND.DOC Dung lượng: 335 Kb [ Tải về 11194 lượt ]

Nội dung trích yếu :
LUẬT VỀ TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 48990 lượt ]Quay lại
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ