Văn bản - Xây dựng chính quyền
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 192/CC-TTg
Ngày ban hành: 30/01/2011
Người ký: TT. Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 30/01/2011
Chỉ thị số 192/CC-TTg ban hành ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: TTLTso 20-2008 BXD-BNV ve co quan xay dung.doc Dung lượng: 349.5 Kb [ Tải về 1 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, được tổ chức trong thời điểm có nhiều thuận lợi, cả nước đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, với những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 3687 lượt ]Quay lại
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ