Văn bản - Xây dựng chính quyền
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN
Ngày ban hành: 17/04/2008
Người ký: CHÍNH PHỦ - ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
Ngày hiệu lực: 17/04/2008
Thông tư liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/04/2008 về hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: 09_NQLT_CP_UBTWMTTQVN_17_4_2008.doc Dung lượng: 125 Kb [ Tải về 2277 lượt ]

Nội dung trích yếu :
HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC ĐIỀU 11, ĐIỀU 14, ĐIỀU 16, ĐIỀU 22 VÀ ĐIỀU 26 CỦA PHÁP LỆNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 15969 lượt ]Quay lại
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ