Văn bản - Xây dựng chính quyền
Loại văn bản: Chương trình
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 61/2008/TTLT-BNN-BNV
Ngày ban hành: 15/05/2008
Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - BT BNNPTNT. Cao Đứt Phát
Ngày hiệu lực: 15/05/2008
Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/05/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: TTLT so 61-2008 ve So, Phong Nong nghiep &PTNT.doc Dung lượng: 110.5 Kb [ Tải về 1953 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 10092 lượt ]
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ