Văn bản - Xây dựng chính quyền
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động thương binh và xã hội - Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV
Ngày ban hành: 10/07/2008
Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - BT BLĐTBXH. Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày hiệu lực: 10/07/2008
Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/07/2008 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân cấp xã về lao động, người có công và xã hội
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: TTLT so 10-2008 ve So Lao dong TBXH.doc Dung lượng: 95 Kb [ Tải về 1077 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 8870 lượt ]Quay lại
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ