Văn bản - Xây dựng chính quyền
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1221 /SNV-XDCQ
Ngày ban hành: 22/10/2015
Người ký: Trần Ngọc Hòa
Ngày hiệu lực: 22/10/2015
Công văn số 1221 /SNV-XDCQ ngày 22/10/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam V/v góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND các cấp
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: 2015-10-22_(17).pdf Dung lượng: 1.12 Mb [ Tải về 124 lượt ]

Nội dung trích yếu :
V/v góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND các cấp


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 4066 lượt ]Quay lại
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ