Văn bản - Xây dựng chính quyền
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 109 items in 6 pages
21 Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Nguyễn Nhuần giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện bắc Trà My, nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 1620/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 6738 lượt / Tải về: 80 lượt

Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Nguyễn Nhuần giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện bắc Trà My, nhiệm kỳ 2011-2016
17/05/2013
22 Quyết định phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Đặng Phong
Số/Ký hiệu: 1618/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 12055 lượt / Tải về: 605 lượt

Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Đặng Phong
17/05/2013
23 Công văn của Sở Nội vụ tỉnh về việc giải quyết tồn tại về ĐGHC
Số/Ký hiệu: 1035/SNV-XDCQ ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 5800 lượt / Tải về: 151 lượt

Giải quyết tồn tại về ĐGHC
19/11/2012
24 Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển Đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2016 (khóa 2 năm 2012)
Số/Ký hiệu: 3340 /QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 6273 lượt / Tải về: 122 lượt

Phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển Đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2016 (khóa 2 năm 2012)
19/10/2012
25 Thông tin nhanh: Tình hình công tác chuẩn bị trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011 – 2016
Số/Ký hiệu:   ; Người ký: GĐ. Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4526 lượt / Tải về: 11 lượt

Ngoài Ban Chỉ đạo và UBBC tỉnh, toàn tỉnh có 18 UBBC cấp huyện, thành phố; 244 UBBC xã, phường, thị trấn; 03 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, 22 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII, 190 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện,thành phố; 1636 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã, phường, thị trấn với trên 30.000 thành viên tham gia..
21/05/2011
26 Thông báo số 53/UBBC-SNV ngày 20/05/2011 của Sở Nội vụ tỉnh về việc rút kinh nghiệm ngày bầu cử sớm - 19/5/2011
Số/Ký hiệu: 53/UBBC-SNV ; Người ký: TLCT. Thư ký Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 4445 lượt / Tải về: 4 lượt

Cuộc bầu cử sớm tại các khu vực bỏ phiếu của 06 huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức ngày 19/5/2011 nhìn chung diễn ra tốt đẹp, dân chủ, bình đẳng, đúng luật định, thực sự là ngày hội lớn của đồng bào các dân tộc vùng cao. Tuy nhiên, ...
20/05/2011
27 Công văn số 319/SNV-XDCQ ngày 17/05/2011 của Sở Nội vụ tỉnh về việc thực hiện công tác kiểm tra và chế độ báo cáo trước, trong và sau ngày bầu cử
Số/Ký hiệu: 319/SNV-XDCQ ; Người ký: PGĐ. Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 4633 lượt / Tải về: 8 lượt

Để đảm bảo sự chỉ đạo của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND khóa VIII tỉnh Quảng Nam. Nhiệm kỳ 2011-2016 (UBBC tỉnh) và báo cáo kịp thời lên Hội đồng bầu cử; Ủy ban thường vụ quốc hội, chính phủ và Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam; Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của UBBC tỉnh) yêu cầu UBBC đại biểu HĐND, phòng Nội vụ các huyện, thành phố thực hiện chỉ đạo công tác kiểm tra, chế độ báo cáo và một số nội dung công việc trước, trong và sau ngày bầu cử ...
17/05/2011
28 Về việc kết thúc cuộc bỏ phiếu
Số/Ký hiệu: 50/UBBC-XDCQ ; Người ký: TLCT. Thư ký Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 4354 lượt / Tải về: 1 lượt

Trả lời ý kiến của một số địa phương về việc trong ngày bầu cử Tổ bầu cử đã vận động cử tri đi bỏ phiếu đạt 100% thì cho phép Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu; …
17/05/2011
29 Lịch dự khai mạc, tham gia bỏ phiếu; chỉ đạo, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: CV-SNV ; Người ký: GĐ. Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4479 lượt / Tải về: 25 lượt

Được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam, Sở Nội vụ thông báo Lịch dự khai mạc, tham gia bỏ phiếu; chỉ đạo, kiểm tra công tác bầu cử của các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong ngày bầu cử (22/5/2011)…
14/05/2011
30 Lịch dự khai mạc; theo dõi, chỉ đạo công tác bầu cử sớm tại các huyện miền núi vào ngày thứ Năm - 19/5/2011
Số/Ký hiệu: CV-SNV ; Người ký: GĐ. Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4244 lượt / Tải về: 3 lượt

Thực hiện Công văn số 91/HĐBC ngày 19/4/2011 của Hội đồng bầu cử về việc cho phép tổ chức bầu cử sớm ở 30 xã thuộc 06 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam: Nam Trà My, Bắc Trà My; Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang và Hiệp Đức…
14/05/2011
31 Lịch dự khai mạc, tham gia bỏ phiếu; chỉ đạo, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: CV-SNV ; Người ký: GĐ. Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4132 lượt / Tải về: 1 lượt

Được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam, Sở Nội vụ thông báo Lịch dự khai mạc, tham gia bỏ phiếu; chỉ đạo, kiểm tra công tác bầu cử của các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong ngày bầu cử (22/5/2011)…
14/05/2011
32 Khen thưởng công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 300/HD-SNV ; Người ký: GĐ.Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4210 lượt / Tải về: 5 lượt

Nhằm cổ vũ, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác bầu cử, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam hướng dẫn công tác khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 ...
10/05/2011
33 Công văn số 1326/BNV-CQĐP ban hành 19/04/2011 của Bộ Nội vụ về việc sử dụng và quản lý con dấu bầu cử, phù hiệu bầu cử; sửa đổi, bổ sung một số biểu mẫu phục vụ ĐBQH và ĐBHĐBD
Số/Ký hiệu: 1326/BNV-CQĐP ; Người ký: BT. Trần Văn Tuấn
Đã xem: 4055 lượt / Tải về: 20 lượt

Thực hiện kết luật số 70/HĐBC ngày 08 ngày 4 năm 2011 tại phiên họp thứ 3 của Hội đồng bầu cử về việc tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
19/04/2011
34 Công văn số 91/HĐBC ngày 19/04/2011 của Hội đồng bầu cử về việc cho phép tổ chức bầu cử sớm
Số/Ký hiệu: 91/HĐBC ; Người ký: Tổng TK. Phạm Minh Tuyên
Đã xem: 3835 lượt / Tải về: 1 lượt

Trả lời văn bản số 31/TTr-UBBC ngày 05 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban bầu cử địa biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị tổ chức bầu cử trước ngày 22 tháng 5 năm 2011 ở các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Nam, …
19/04/2011
35 Hướng dẫn số 75/HĐBC ngày 12/04/2011 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn khai hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XIII và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 75/HĐBC ; Người ký: Tổng TK. Phạm Minh Tuyên
Đã xem: 3746 lượt / Tải về: 2 lượt

Hội đồng bầu cử nhận được công văn số 19/CV-UBBC ngày 01/4/2011 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình đề nghị hướng dẫn về khai hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
12/04/2011
36 Hướng dẫn số 76/HĐBC ngày 12/04/2011 của Hội đồng bầu cử về hướng dẫn thực hiện một số quy định về bầu cử
Số/Ký hiệu: 76/HĐBC ; Người ký: Tổng TK. Phạm Minh Tuyên
Đã xem: 3923 lượt / Tải về: 3 lượt

Hội đồng bầu cử nhận được công văn số 17/CV-UBBC ngày 31/3/2011 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận đề nghị cho ý kiến về việc tuyên bố kết thúc cuộc bầu cử và tiến hành kiểm phiếu Tổ bầu cử
12/04/2011
37 Hướng dẫn số 77/HĐBC ngày 12/04/2011 của Hội đồng bầu cử về việc đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử
Số/Ký hiệu: 77/HĐBC ; Người ký: Tổng TK. Phạm Minh Tuyên
Đã xem: 3970 lượt / Tải về: 3 lượt

Hội đồng bầu cử nhận được Công văn số 188/SNV ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đề nghị Hội đồng bầu cử cho ý kiến về việc khi niêm yết danh sách những người ứng cử ở các khu vực bỏ phiếu có cần phải dán kèm thêm tiểu sử tóm tắt của từng ứng cử viên không?
12/04/2011
38 Hướng dẫn số 78/HĐBC ngày 12/04/2011 của Hội đồng bầu cử về việc đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử
Số/Ký hiệu: 78/HĐBC ; Người ký: Tổng TK. Phạm Minh Tuyên
Đã xem: 3803 lượt / Tải về: 1 lượt

Hội đồng bầu cử nhận được Công văn số 175/SNV-XDCQ ngày 17 tháng 03 năm 2011 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Hội đồng bầu cử cho ý kiến về điểm 3 của Biên bản xác định kết quả bầu cử địa biểu Quốc hội khóa XIII (Mẫu số 7/BCĐBQH) cột 14 và 15 cần được giải thích rõ: Số lượng chung hay riêng của từng ứng cử viên; tỷ lệ so với phiếu hợp lệ hay cử tri tham gia bỏ phiếu?
12/04/2011
39 Hướng dẫn số 79/HĐBC ngày 12/04/2011 của Hội đồng bầu cử về việc đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử
Số/Ký hiệu: 79/HĐBC ; Người ký: Tổng TK. Phạm Minh Tuyên
Đã xem: 3866 lượt / Tải về: 7 lượt

Hội đồng bầu cử nhận được Công văn số 35/UBBC ngày 06 ngày 4 năm 2011 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị Hội đồng bầu cử cho ý kiến về việc lập và niêm yết danh sách cử tri bằng cách đánh máy danh sách cử tri, sao đó in thành nhiều bản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký, đóng dấu, niêm yết tại khu vực bỏ phiếu và những nơi công cộng theo quy định
12/04/2011
40 Hướng dẫn số 80/HĐBC ngày 12/04/2011 của Hội đồng bầu cử về việc đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử
Số/Ký hiệu: 80/HĐBC ; Người ký: Tổng TK. Phạm Minh Tuyên
Đã xem: 4034 lượt / Tải về: 11 lượt

Hội đồng bầu cử nhận được Công văn số 34/CV-UBBC ngày 28 tháng 03 năm 2011 của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình đề nghị Hội đồng bầu cử cho ý kiến về việc hướng dẫn thống nhất mẫu số 8/BCĐBQH và mẫu số 5/BCDBHĐND quy định Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, ...
12/04/2011

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ