Văn bản - Công chức Viên chức
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 211 items in 11 pages
141 Thông báo của Bộ Nội vụ về việc dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2011 đối với viên chức
Số/Ký hiệu: 67/TB-HĐTNN ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 7243 lượt / Tải về: 713 lượt

Thông báo số 67/TB-HĐTNN ngày 25/02/2013 của Bộ Nội vụ về việc dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2011 đối với viên chức
25/02/2013
142 Công văn của Bộ Nội vụ về việc thông báo danh sách không đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đúng đối tượng dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2011 đối với viên chức
Số/Ký hiệu: 612/BNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Tiến Trung
Đã xem: 5176 lượt / Tải về: 250 lượt

Công văn số 612/BNV-CCVC ban hành ngày 23/02/2013 của Bộ Nội vụ về việc thông báo danh sách không đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đúng đối tượng dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2011 đối với viên chức
23/02/2013
143 Thông báo thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp 2011-2012
Số/Ký hiệu: 33/TB-HĐTNN ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 3631 lượt / Tải về: 153 lượt

Thông báo thi nâng nghạch chuyên viên cao cấp 2011-2012
05/02/2013
144 Thông báo thi nâng ngạch chuyên viên chính 2011-2012
Số/Ký hiệu: 43/TB-HĐTNN ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 5414 lượt / Tải về: 297 lượt

Thông báo thi nâng ngạch chuyên viên chính 2011-2012
05/02/2013
145 Thông báo về kết quả điểm thi công chức năm 2012 tại điểm thi Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 29/TB-HĐTT ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 10054 lượt / Tải về: 2334 lượt

Thông báo về kết quả điểm thi công chức năm 2012 tại điểm thi Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam
17/01/2013
146 Thông báo về kết quả điểm thi công chức năm 2012 tại điểm thi Trường Đại học Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 29/TB-HĐTT ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 10179 lượt / Tải về: 1945 lượt

Thông báo về kết quả điểm thi công chức năm 2012 tại điểm thi Trường Đại học Quảng Nam
17/01/2013
147 Thông báo về kết quả điểm thi công chức khối Đảng - Đoàn thể năm 2012
Số/Ký hiệu: 29/TB-HĐTT ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 12079 lượt / Tải về: 817 lượt

Thông báo về kết quả điểm thi công chức khối Đảng - Đoàn thể năm 2012
17/01/2013
148 Công văn của Sở Nội vụ về việc báo cáo danh sách công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập
Số/Ký hiệu: 48/SNV-CCVC ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 3406 lượt / Tải về: 186 lượt

Công văn số 48/SNV-CCVC ban hành ngày 15/01/2013 của Sở Nội vụ về việc báo cáo danh sách công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
15/01/2013
149 Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
Số/Ký hiệu: 16/2012/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 6986 lượt / Tải về: 393 lượt

Thông tư số 16/2012/TT-BNV ban hành ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
28/12/2012
150 Công văn của Sở Nội vụ tỉnh về việc báo cáo danh sách, số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
Số/Ký hiệu: 1097/SNV-CCVC ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 7719 lượt / Tải về: 799 lượt

Công văn số 1097/SNV-CCVC (kèm theo Mẫu báo cáo chất lượng, số lượng CBCCVC năm 2012) ban hành ngày 30/11/2012 của Sở Nội vụ tỉnh về việc báo cáo danh sách, số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
30/11/2012
151 Hướng dẫn số 1024/HD-SNV ban hành ngày 06/11/2012 của Sở Nội vụ tỉnh về đánh giá và xếp loại công chức, viên chức năm 2012
Số/Ký hiệu: 1024/HD-SNV ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 11551 lượt / Tải về: 1196 lượt

Hướng dẫn số 1024/HD-SNV ban hành ngày 06/11/2012 của Sở Nội vụ tỉnh về đánh giá và xếp loại công chức, viên chức năm 2012
06/11/2012
152 Quyết định số 19/QĐ-HĐTT ngày 05/11/2012 của Hội đồng thi tuyển tỉnh về ban hành Nội quy kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2012
Số/Ký hiệu: 19/QĐ-HĐTT ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4675 lượt / Tải về: 272 lượt

Quyết định số 19/QĐ-HĐTT ngày 05/11/2012 của Hội đồng thi tuyển tỉnh về ban hành Nội quy kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2012
05/11/2012
153 Danh sách thí sinh dự thi tuyển công chức tại địa điểm thi Trường Đại học Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 01/DS-HĐTT ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 10558 lượt / Tải về: 1437 lượt

Danh sách thí sinh dự thi tuyển công chức tại địa điểm thi Trường Đại học Quảng Nam
01/11/2012
154 Danh sách thí sinh dự thi tuyển công chức tại địa điểm thi Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 02/DS-HĐTT ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 8636 lượt / Tải về: 1291 lượt

Danh sách thí sinh dự thi tuyển công chức tại địa điểm thi Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam
01/11/2012
155 Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ban hành ngày 30/10/2012 của UBND tỉnh thay thông tư 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV vào danh mục các văn bản ôn tập thi tuyển công chức năm 2012 theo chuyên ngành
Số/Ký hiệu: 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ; Người ký: Phòng CCVC
Đã xem: 6818 lượt / Tải về: 984 lượt

Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ban hành ngày 30/10/2012 của UBND tỉnh thay thông tư 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV vào danh mục các văn bản ôn tập thi tuyển công chức năm 2012 theo chuyên ngành
30/10/2012
156 Quyết định 1557/QĐ-TTg của Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”
Số/Ký hiệu: 1557/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 7975 lượt / Tải về: 1404 lượt

Quyết định 1557/QĐ-TTg của Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”
18/10/2012
157 Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ban hành ngày 19/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uû ban nh©n d©n tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Số/Ký hiệu: 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ; Người ký: Nguyễn Thái Bình, Phạm Vũ Luận
Đã xem: 13109 lượt / Tải về: 2386 lượt

Thông tư liên tịch Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
19/10/2011
158 Quy định tiêu chuẩn Chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số/Ký hiệu: 09/2011/TT-TTCP ; Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Đã xem: 3921 lượt / Tải về: 115 lượt

Thông tư số 09/2011/TT-TTCP ngày 12/9/2011 của Thanh tra Chính phủ về Quy định tiêu chuẩn Chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
12/09/2011
159 Quyết định của UBND tỉnh ban hành Đề án Đào tạo cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020
Số/Ký hiệu: 2835 /QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3153 lượt / Tải về: 43 lượt

Ban hành Đề án Đào tạo cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020
07/09/2011
160 Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Đề án Đào tạo ngoại ngữ theo tiêu chuẩn quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015
Số/Ký hiệu: 2607/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2928 lượt / Tải về: 22 lượt

Ban hành Đề án Đào tạo ngoại ngữ theo tiêu chuẩn quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015
19/08/2011
Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ