Văn bản - Công chức Viên chức
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 222 items in 12 pages
141 Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố của tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 08/2013/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 14228 lượt / Tải về: 1828 lượt

Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố của tỉnh Quảng Nam
16/05/2013
142 Công văn v/v báo cáo công tác bố trí, sử dụng học sinh, sinh viên cử tuyển năm 2011-2012.
Số/Ký hiệu: 405/SNV-CCVC ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 4125 lượt / Tải về: 103 lượt

Công văn v/v báo cáo công tác bố trí, sử dụng học sinh, sinh viên cử tuyển năm 2011-2012.
10/05/2013
143 Công văn về việc báo cáo đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2012 (Biểu mẫu báo cáo kèm theo)
Số/Ký hiệu: 395/SNV-CCVC ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 11344 lượt / Tải về: 967 lượt

Công văn số 395/SNV-CCVC ngày 08/5/2013 của Sở Nội vụ tỉnh về việc báo cáo đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2012 (Biểu mẫu báo cáo kèm theo)
08/05/2013
144 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1298/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 6350 lượt / Tải về: 347 lượt

Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Quảng Nam
26/04/2013
145 Quyết định ban hành Quy định tạm thời về chính sách tuyển chọn, đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với người được cử đi đào tạo bác sĩ, bác sĩ nội trú năm 2013 và Quy định tạm thời kèm theo
Số/Ký hiệu: 1187/QĐ-UBND ; Người ký: Trần Minh Cả
Đã xem: 5003 lượt / Tải về: 74 lượt

Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định tạm thời về chính sách tuyển chọn, đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với người được cử đi đào tạo bác sĩ, bác sĩ nội trú năm 2013 (Quy định tạm thời kèm theo)
16/04/2013
146 Công văn về việc báo cáo thống kê đội ngũ cán bộ, công chức năm 2012
Số/Ký hiệu: 300/SNV-CCVC ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 4491 lượt / Tải về: 170 lượt

Công văn số 300/SNV-CCVC ngày 05/4/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo thống kê đội ngũ cán bộ, công chức năm 2012 (Biểu mẫu số 03 kèm theo)
05/04/2013
147 Thông báo về việc phát hành Quyết định tuyển dụng công chức hành chính thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2012
Số/Ký hiệu: 272/TB-SNV ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 7648 lượt / Tải về: 1121 lượt

Thông báo số 272/TB-SNV ngày 29/3/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc phát hành Quyết định tuyển dụng công chức hành chính thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2012
29/03/2013
148 Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức hành chính thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2012
Số/Ký hiệu: 819/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 9831 lượt / Tải về: 1704 lượt

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức hành chính thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2012
18/03/2013
149 Thông báo chiêu sinh và kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng CBCC cấp xã năm 2013
Số/Ký hiệu: 222/SNV-CCHC&ĐT ; Người ký: Trần Thế Thái
Đã xem: 4755 lượt / Tải về: 109 lượt

Công văn số 222/SNV-CCHC&ĐT ngày 14/3/2013 của Sở Nội vụ về việc chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã năm 2013 (Mẫu Danh sách CBCC xã cử đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2013 kèm theo)
14/03/2013
150 Chiêu sinh khóa Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính tại Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 182 /SNV-CCHC&ĐT ; Người ký: Trần Thế Thái
Đã xem: 3865 lượt / Tải về: 47 lượt

Công văn số 182 /SNV-CCHC&ĐT ngày 08/3/2013 của Sở Nội vụ về việc chiêu sinh khóa Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính tại Quảng Nam
08/03/2013
151 Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Quảng Nam năm 2013
Số/Ký hiệu: 715/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 5806 lượt / Tải về: 240 lượt

Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Quảng Nam năm 2013
06/03/2013
152 Thông báo của Bộ Nội vụ về việc dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2011 đối với viên chức
Số/Ký hiệu: 67/TB-HĐTNN ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 7467 lượt / Tải về: 714 lượt

Thông báo số 67/TB-HĐTNN ngày 25/02/2013 của Bộ Nội vụ về việc dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2011 đối với viên chức
25/02/2013
153 Công văn của Bộ Nội vụ về việc thông báo danh sách không đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đúng đối tượng dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2011 đối với viên chức
Số/Ký hiệu: 612/BNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Tiến Trung
Đã xem: 5401 lượt / Tải về: 251 lượt

Công văn số 612/BNV-CCVC ban hành ngày 23/02/2013 của Bộ Nội vụ về việc thông báo danh sách không đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đúng đối tượng dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2011 đối với viên chức
23/02/2013
154 Thông báo thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp 2011-2012
Số/Ký hiệu: 33/TB-HĐTNN ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 3884 lượt / Tải về: 153 lượt

Thông báo thi nâng nghạch chuyên viên cao cấp 2011-2012
05/02/2013
155 Thông báo thi nâng ngạch chuyên viên chính 2011-2012
Số/Ký hiệu: 43/TB-HĐTNN ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 5647 lượt / Tải về: 297 lượt

Thông báo thi nâng ngạch chuyên viên chính 2011-2012
05/02/2013
156 Thông báo về kết quả điểm thi công chức năm 2012 tại điểm thi Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 29/TB-HĐTT ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 10306 lượt / Tải về: 2334 lượt

Thông báo về kết quả điểm thi công chức năm 2012 tại điểm thi Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam
17/01/2013
157 Thông báo về kết quả điểm thi công chức năm 2012 tại điểm thi Trường Đại học Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 29/TB-HĐTT ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 10436 lượt / Tải về: 1945 lượt

Thông báo về kết quả điểm thi công chức năm 2012 tại điểm thi Trường Đại học Quảng Nam
17/01/2013
158 Thông báo về kết quả điểm thi công chức khối Đảng - Đoàn thể năm 2012
Số/Ký hiệu: 29/TB-HĐTT ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 12368 lượt / Tải về: 824 lượt

Thông báo về kết quả điểm thi công chức khối Đảng - Đoàn thể năm 2012
17/01/2013
159 Công văn của Sở Nội vụ về việc báo cáo danh sách công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập
Số/Ký hiệu: 48/SNV-CCVC ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 3661 lượt / Tải về: 186 lượt

Công văn số 48/SNV-CCVC ban hành ngày 15/01/2013 của Sở Nội vụ về việc báo cáo danh sách công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
15/01/2013
160 Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
Số/Ký hiệu: 16/2012/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 7254 lượt / Tải về: 393 lượt

Thông tư số 16/2012/TT-BNV ban hành ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
28/12/2012
Hình ảnh có liên quan


Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ