Văn bản - Công chức Viên chức
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 222 items in 12 pages
81 Công văn số 263 /SNV-CCVC ngày 09/3/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về chiêu sinh các khóa bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên, chuyên viên chính mở tại Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 263 /SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3442 lượt / Tải về: 131 lượt

chiêu sinh các khóa bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên, chuyên viên chính mở tại Quảng Nam
09/03/2016
82 Công văn số 156/SNV-CCVC ngày 16/02/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn tổng kết các Đề án đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC giai đoạn 2011-2015
Số/Ký hiệu: 156 /SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3465 lượt / Tải về: 113 lượt

V/v hướng dẫn tổng kết các Đề án đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC giai đoạn 2011-2015
16/02/2016
83 Công văn số 139/SNV-CCVC ngày 28/01/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với công chức, viên chức
Số/Ký hiệu: 139/SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3083 lượt / Tải về: 200 lượt

Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với công chức, viên chức
28/01/2016
84 Công văn số 95 /SNV-CCVC ngày 20/01/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức
Số/Ký hiệu: 95 /SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2998 lượt / Tải về: 128 lượt

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức
20/01/2016
85 Công văn số 10/SNV-CCVC ngày 06/01/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam V/v thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 10/SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4272 lượt / Tải về: 228 lượt

V/v thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
06/01/2016
86 Thông báo số 1508/TB-SNV ngày 22/12/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc kết quả thẩm tra của Bộ Nội vụ về danh sách tinh giản biên chế Đợt 1 năm 2016
Số/Ký hiệu: 1508/TB-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4163 lượt / Tải về: 507 lượt

Kết quả thẩm tra của Bộ Nội vụ về danh sách tinh giản biên chế Đợt 1 năm 2016
22/12/2015
87 Công văn số 1943/SNV-CCVC ngày 21/12/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2015
Số/Ký hiệu: 1493 /SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3143 lượt / Tải về: 117 lượt

Về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2015
21/12/2015
88 Thông báo số 1375/TB-SNV ngày 20/11/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về kết quả trả lời của Bộ Nội vụ về giải trình tinh giản biên chế năm 2015
Số/Ký hiệu: 1375/TB-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4445 lượt / Tải về: 296 lượt

Kết quả trả lời của Bộ Nội vụ về giải trình tinh giản biên chế năm 2015
20/11/2015
89 Thông báo số 504/TB UBND ngày 03/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án luân chuyển, cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đợt 2 năm 2015
Số/Ký hiệu: 504/TB UBND ; Người ký: Võ Văn Viên
Đã xem: 4184 lượt / Tải về: 361 lượt

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án luân chuyển, cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đợt 2 năm 2015
03/11/2015
90 Công văn số 4865/UBND-NC ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Số/Ký hiệu: 4865/UBND-NC ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3829 lượt / Tải về: 409 lượt

Về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức
27/10/2015
91 Công văn số 1195/SNV-CCVC ngày 16/10/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam V/v báo cáo thực trạng trình độ đào tạo, bồi dưỡng CBCC và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã
Số/Ký hiệu: 1195/SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3269 lượt / Tải về: 110 lượt

V/v báo cáo thực trạng trình độ đào tạo, bồi dưỡng CBCC và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã
16/10/2015
92 Công văn số 1142/SNV-CCVC ngày 06/10/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1142/SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2815 lượt / Tải về: 72 lượt

Về thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ
06/10/2015
93 V/v xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016
Số/Ký hiệu: Công văn số 1053 /SNV-CCVC ngày 16/9/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam V/v xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 6060 lượt / Tải về: 339 lượt

V/v xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016
16/09/2015
94 Thông báo số 1054/TB-SNV ngày 16/9/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc kết quả thẩm tra của Bộ Nội vụ về danh sách tinh giản biên chế năm 2015
Số/Ký hiệu: 1054/TB-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4912 lượt / Tải về: 603 lượt

Về việc kết quả thẩm tra của Bộ Nội vụ về danh sách tinh giản biên chế năm 2015
16/09/2015
95 Công văn số 1018/SNV-CCVC ngày 10/9/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam V/v báo cáo thống kê số lượng, chất lượng và danh sách tiền lương cán bộ, công chức và công chức cấp xã của năm 2014.
Số/Ký hiệu: 1018/SNV-CCVC ; Người ký: Lưu Tấn Lại
Đã xem: 2963 lượt / Tải về: 49 lượt

V/v báo cáo thống kê số lượng, chất lượng và danh sách tiền lương cán bộ, công chức và công chức cấp xã của năm 2014.
10/09/2015
96 Thông báo số 600-TB/TU ngày 08/9/2015 của Tỉnh ủy Quảng Nam về Nội dung kết luận của Thường trực Tỉnh ủy
Số/Ký hiệu: 600-TB/TU ; Người ký: Trần Văn Tân
Đã xem: 2047 lượt / Tải về: 40 lượt

Nội dung kết luận của Thường trực Tỉnh ủy
08/09/2015
97 Công văn số 9691/CV-BTCTW ngày 08/9/2015 của Ban Tổ chức Trung ương về việc phúc đáp công văn số 3438/CV-BTCngafy 23/7/2015 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 9691/CV-BTCTW ; Người ký: Lê Ngọc Hoan
Đã xem: 2025 lượt / Tải về: 38 lượt

Về việc phúc đáp công văn số 3438/CV-BTCngafy 23/7/2015 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam
08/09/2015
98 Công văn số 1012/SNV-CCVC ngày 08/9/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo nghỉ hưu năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp.
Số/Ký hiệu: 1012 /SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3425 lượt / Tải về: 251 lượt

Về việc báo cáo nghỉ hưu năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp.
08/09/2015
99 Quyết định số 3946/UBND-VX ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về điều động, luân chuyển giáo viên năm 2015
Số/Ký hiệu: 3946/UBND-VX ; Người ký: Nguyễn Chín
Đã xem: 5380 lượt / Tải về: 753 lượt

Về điều động, luân chuyển giáo viên năm 2015
03/09/2015
100 Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 30/7/2015 của Ban Tổ chức Trung ương về việc bổ sung đối tượng thực hiện chế độ, chính sách theo nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 36-HD/BTCTW ; Người ký: Lê Quang Trung
Đã xem: 8060 lượt / Tải về: 964 lượt

Về việc bổ sung đối tượng thực hiện chế độ, chính sách theo nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính Phủ
30/07/2015Hình ảnh có liên quan


Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ