Văn bản - Công chức Viên chức
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 235 items in 12 pages
221 Ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công Thương
Số/Ký hiệu: 04/2008/QĐ-BCT ; Người ký: Vũ Huy Hoàng
Đã xem: 4760 lượt / Tải về: 102 lượt

Quyết định số 04/2008/QĐ-BCT ngày 03/3/2008 của Bộ Công thương về việc ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công Thương
03/03/2008
222 Nghị quyết số 545/2007/UBTVQH12 ban hành ngày 11/12/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số/Ký hiệu: 545/2007/UBTVQH12 ; Người ký: CT. Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 5701 lượt / Tải về: 251 lượt

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
11/12/2007
223 Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND ban hành ngày 14/11/2007 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Khu Kinh tế cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 50/2007/QĐ-UBND ; Người ký: CT. Nguyễn Đức Hải
Đã xem: 3635 lượt / Tải về: 21 lượt

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Quyết định số 211/2006/QĐ-TTg ngày 14/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu Kinh tế cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam;
14/11/2007
224 Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức
Số/Ký hiệu: 02/2007/TT-BNV ; Người ký: Đỗ Quang Trung
Đã xem: 29401 lượt / Tải về: 7173 lượt

Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức
25/05/2007
225 Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND ban hành ngày 25/08/2006 của UBND tỉnh về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 39 /2006/QĐ-UBND ; Người ký: CT. Nguyễn Đức Hải
Đã xem: 3675 lượt / Tải về: 39 lượt

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao;
25/08/2006
226 Quy định về tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tư pháp
Số/Ký hiệu: 07/2006/QĐ-BTP ; Người ký: Uông Chu Lưu
Đã xem: 4803 lượt / Tải về: 215 lượt

Quy định về tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tư pháp (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2006/QĐ-BTP ngày 01 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
01/08/2006
227 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 31/03/2006 của UBND tỉnh về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 17/2006/QĐ-UBND ; Người ký: CT. Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 4789 lượt / Tải về: 110 lượt

Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 31/03/2006 của UBND tỉnh về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam
31/03/2006
228 Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Số/Ký hiệu: 19 /2005/QĐ - BKHCN ; Người ký: Hoàng Văn Phong
Đã xem: 3649 lượt / Tải về: 52 lượt

Quyết định số 19 /2005/QĐ - BKHCN ngày 08/12/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ về tiêu chuẩn Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
08/12/2005
229 Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số/Ký hiệu: 83/2005/QĐ-BTC ; Người ký: Trần Văn Tá
Đã xem: 5516 lượt / Tải về: 253 lượt

Quyết định số 83/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005 của Bộ Tài chính về ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
28/11/2005
230 Thông tư số 38/2004/CT-TTg ban hành ngày 09/11/2004 của Thủ tướng chính phủ Về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi.
Số/Ký hiệu: 38/2004/CT-TTg ; Người ký: Phan Văn Khải
Đã xem: 3578 lượt / Tải về: 9 lượt

Thông tư của Thủ tướng chính phủ Về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi.
09/11/2004
231 Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg ban hành ngày 09/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi
Số/Ký hiệu: 38/2004/CT-TTg ; Người ký: Phan Văn Khải
Đã xem: 4973 lượt / Tải về: 170 lượt

Về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi
09/11/2004
232 Ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ công chức lãnh đạo ngành xây dựng
Số/Ký hiệu: 13/2004/QĐ-BXD ; Người ký: Nguyến Hồng Quân
Đã xem: 4918 lượt / Tải về: 173 lượt

Quyết định số 13/2004/QĐ-BXD ngày 13/5/2004 của Bộ Xây dựng về Ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ công chức lãnh đạo ngành xây dựng
13/05/2004
233 Ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở Nội vụ
Số/Ký hiệu: 23/2004/QĐ-BNV ; Người ký: Đỗ Quang Trung
Đã xem: 4008 lượt / Tải về: 70 lượt

Quyết định số 23/2004/QĐ-BNV ngày 07/4/2004 của Bộ Nội vụ về Ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở Nội vụ
07/04/2004
234 Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo
Số/Ký hiệu: 27/2003/QĐ-TTg ; Người ký: Phan Văn Khải
Đã xem: 30312 lượt / Tải về: 8906 lượt

Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo
19/02/2003
235 Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của Giám đốc Sở Y tế
Số/Ký hiệu: 587-BYT/QĐ ; Người ký: Nguyễn Trọng Nhân
Đã xem: 4949 lượt / Tải về: 112 lượt

Quyết đính số 587-BYT/QĐ ngày 23/7/1994 của Bộ Y tế về việc Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của Giám đốc Sở Y tế
23/07/1994

Chế độ chính sách
Hệ thống quản lý

Quản lý Nhà nướcLIÊN KẾT WEBSITEĐĂNG NHẬP
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ