Văn bản - Công tác văn phòng
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 106 items in 6 pages
81 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh
Số/Ký hiệu: 30/2013/QH13 ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Đã xem: 2384 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc tuyên truyền, phổ biến quán triệt Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh
19/06/2013
82 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác nội vụ tháng 5 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6 năm 2013
Số/Ký hiệu: 497/BC-SNV ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 4738 lượt / Tải về: 130 lượt

Báo cáo số 497/BC-SNV ngày 30/5/2013 của Sở Nội vụ về tình hình, kết quả thực hiện công tác nội vụ tháng 5 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6 năm 2013
30/05/2013
83 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tại cuộc họp giao ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2013
Số/Ký hiệu: 496/TB-SNV ; Người ký: Bùi Văn Lý
Đã xem: 3938 lượt / Tải về: 59 lượt

Thông báo số 496/TB-SNV ngày 28/5/2013 Kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tại cuộc họp giao ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2013
28/05/2013
84 Kế hoạch tổ chức đợt thi đua cao điểm ba nhất kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2013)
Số/Ký hiệu: 401/KH-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4507 lượt / Tải về: 94 lượt

Kế hoạch tổ chức đợt thi đua cao điểm ba nhất kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2013)
09/05/2013
85 Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tại cuộc họp giao ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2013
Số/Ký hiệu: 396 /TB-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3843 lượt / Tải về: 38 lượt

Thông báo số 396 /TB-SNV ngày 07/5/2013 của Giám đốc Sở Nội vụ tại cuộc họp giao ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2013
07/05/2013
86 Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng tuần về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Số/Ký hiệu: 217/KH-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 7646 lượt / Tải về: 486 lượt

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng tuần về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
13/03/2013
87 Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 524/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 4643 lượt / Tải về: 154 lượt

Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
08/02/2013
88 Công văn số 103/SNV-VP ban hành ngày 31/01/2013 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc tổ chức đón tết Quý Tỵ năm 2013
Số/Ký hiệu: 103/SNV-VP ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2991 lượt / Tải về: 13 lượt

Công văn số 103/SNV-VP ban hành ngày 31/01/2013 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc tổ chức đón tết Quý Tỵ năm 2013
31/01/2013
89 Thông báo kết quả xét thi đua khen thưởng cơ quan Sở Nội vụ năm 2012
Số/Ký hiệu: 02/TB-VP ; Người ký: Bùi Văn Lý
Đã xem: 3436 lượt / Tải về: 77 lượt

Thông báo kết quả xét thi đua khen thưởng cơ quan Sở Nội vụ năm 2012
08/01/2013
90 Hướng dẫn sử dụng phần mền quản lý CBCCVC tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 07/SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3842 lượt / Tải về: 94 lượt

Hướng dẫn sử dụng phần mền quản lý CBCCVC tỉnh Quảng Nam
05/01/2013
91 Mẫu báo cáo thành tích
Số/Ký hiệu: Mẫu báo cáo thành tích ; Người ký: Văn phòng Sở
Đã xem: 4929 lượt / Tải về: 403 lượt

Mẫu báo cáo thành tích
05/01/2013
92 Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2012 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 của ngành Nội vụ (Cấp Bộ)
Số/Ký hiệu: Dự thảo BC 2012_BNV ; Người ký: Bộ Nội vụ
Đã xem: 6747 lượt / Tải về: 379 lượt

Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2012 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 của ngành Nội vụ (Cấp Bộ)
17/12/2012
93 Công văn triệu tập CCVC tham dự lớp tập huấn phần mềm quản lý CBCCVC - 2012
Số/Ký hiệu: 2031/SNV-VP ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 3872 lượt / Tải về: 40 lượt

Triệu tập CCVC tham dự lớp tập huấn phần mềm quản lý CBCCVC - 2012
11/12/2012
94 Chấm điểm thi đua năm 2012
Số/Ký hiệu: 2026 /SNV-VP ; Người ký: Phạm Như Phi
Đã xem: 3147 lượt / Tải về: 51 lượt

Chấm điểm thi đua năm 2012
10/12/2012
95 Hướng dẫn về tổng kết công tác nội vụ và thi đua, khen thưởng năm 2012
Số/Ký hiệu: 1028/SVN-VP ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3724 lượt / Tải về: 85 lượt

Hướng dẫn về tổng kết công tác nội vụ và thi đua, khen thưởng năm 2012
12/11/2012
96 Công văn số 902/SNV-VP ban hành ngày 05/10/2012 của Sở Nội vụ tỉnh về việc cung cấp thông tin danh bạ liên lạc
Số/Ký hiệu: 902/SNV-VP ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 3031 lượt / Tải về: 15 lượt

Công văn số 902/SNV-VP ban hành ngày 05/10/2012 của Sở Nội vụ tỉnh về việc cung cấp thông tin danh bạ liên lạc
05/10/2012
97 Quyết định số 75/QĐ-SNV ban hành ngày 05/04/2012 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Số/Ký hiệu: 75/QĐ-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 7460 lượt / Tải về: 457 lượt

Quyết định số 75/QĐ-SNV ban hành ngày 05/04/2012 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
05/04/2012
98 Quyết định số 76/QĐ-SNV ban hành ngày 05/04/2012 của Sở Nội vụ tỉnh về việc ban hành Quy chế xét công nhận sáng kiến trong cơ quan Sở Nội vụ
Số/Ký hiệu: 76/QĐ-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3111 lượt / Tải về: 62 lượt

Quyết định số 76/QĐ-SNV ban hành ngày 05/04/2012 của Sở Nội vụ tỉnh về việc ban hành Quy chế xét công nhận sáng kiến trong cơ quan Sở Nội vụ
05/04/2012
99 Quyết định số 77/QĐ-SNV ban hành ngày 05/04/2012 của Sở Nội vụ tỉnh về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản tại Sở Nội vụ tỉnh
Số/Ký hiệu: 77/QĐ-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2914 lượt / Tải về: 14 lượt

Quyết định số 77/QĐ-SNV ban hành ngày 05/04/2012 về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản tại Sở Nội vụ tỉnh
05/04/2012
100 Hướng dẫn số 261/HD-SNV ban hành ngày 22/04/2011 của Sở Nội vụ tỉnh về công tác thi đua khen thưởng ngành nội vụ năm 2011 đối với Văn phòng (Phòng TC-HC…) các Sở, Ban, ngành
Số/Ký hiệu: 261/HD-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3389 lượt / Tải về: 29 lượt

Hướng dẫn số 261/HD-SNV ban hành ngày 22/04/2011 của Sở Nội vụ tỉnh về công tác thi đua khen thưởng ngành nội vụ năm 2011 đối với Văn phòng (Phòng TC-HC…) các Sở, Ban, ngành
22/04/2011

Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ