Văn bản - Công tác văn phòng
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 102 items in 6 pages
81 Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tại cuộc họp giao ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2013
Số/Ký hiệu: 396 /TB-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3645 lượt / Tải về: 38 lượt

Thông báo số 396 /TB-SNV ngày 07/5/2013 của Giám đốc Sở Nội vụ tại cuộc họp giao ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2013
07/05/2013
82 Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng tuần về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Số/Ký hiệu: 217/KH-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 7444 lượt / Tải về: 486 lượt

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng tuần về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
13/03/2013
83 Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 524/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 4441 lượt / Tải về: 154 lượt

Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
08/02/2013
84 Công văn số 103/SNV-VP ban hành ngày 31/01/2013 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc tổ chức đón tết Quý Tỵ năm 2013
Số/Ký hiệu: 103/SNV-VP ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2821 lượt / Tải về: 13 lượt

Công văn số 103/SNV-VP ban hành ngày 31/01/2013 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc tổ chức đón tết Quý Tỵ năm 2013
31/01/2013
85 Thông báo kết quả xét thi đua khen thưởng cơ quan Sở Nội vụ năm 2012
Số/Ký hiệu: 02/TB-VP ; Người ký: Bùi Văn Lý
Đã xem: 3241 lượt / Tải về: 77 lượt

Thông báo kết quả xét thi đua khen thưởng cơ quan Sở Nội vụ năm 2012
08/01/2013
86 Hướng dẫn sử dụng phần mền quản lý CBCCVC tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 07/SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3673 lượt / Tải về: 94 lượt

Hướng dẫn sử dụng phần mền quản lý CBCCVC tỉnh Quảng Nam
05/01/2013
87 Mẫu báo cáo thành tích
Số/Ký hiệu: Mẫu báo cáo thành tích ; Người ký: Văn phòng Sở
Đã xem: 4745 lượt / Tải về: 403 lượt

Mẫu báo cáo thành tích
05/01/2013
88 Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2012 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 của ngành Nội vụ (Cấp Bộ)
Số/Ký hiệu: Dự thảo BC 2012_BNV ; Người ký: Bộ Nội vụ
Đã xem: 6552 lượt / Tải về: 379 lượt

Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2012 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 của ngành Nội vụ (Cấp Bộ)
17/12/2012
89 Công văn triệu tập CCVC tham dự lớp tập huấn phần mềm quản lý CBCCVC - 2012
Số/Ký hiệu: 2031/SNV-VP ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 3699 lượt / Tải về: 40 lượt

Triệu tập CCVC tham dự lớp tập huấn phần mềm quản lý CBCCVC - 2012
11/12/2012
90 Chấm điểm thi đua năm 2012
Số/Ký hiệu: 2026 /SNV-VP ; Người ký: Phạm Như Phi
Đã xem: 2971 lượt / Tải về: 51 lượt

Chấm điểm thi đua năm 2012
10/12/2012
91 Hướng dẫn về tổng kết công tác nội vụ và thi đua, khen thưởng năm 2012
Số/Ký hiệu: 1028/SVN-VP ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3549 lượt / Tải về: 85 lượt

Hướng dẫn về tổng kết công tác nội vụ và thi đua, khen thưởng năm 2012
12/11/2012
92 Công văn số 902/SNV-VP ban hành ngày 05/10/2012 của Sở Nội vụ tỉnh về việc cung cấp thông tin danh bạ liên lạc
Số/Ký hiệu: 902/SNV-VP ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 2856 lượt / Tải về: 15 lượt

Công văn số 902/SNV-VP ban hành ngày 05/10/2012 của Sở Nội vụ tỉnh về việc cung cấp thông tin danh bạ liên lạc
05/10/2012
93 Quyết định số 75/QĐ-SNV ban hành ngày 05/04/2012 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Số/Ký hiệu: 75/QĐ-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 7234 lượt / Tải về: 452 lượt

Quyết định số 75/QĐ-SNV ban hành ngày 05/04/2012 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
05/04/2012
94 Quyết định số 76/QĐ-SNV ban hành ngày 05/04/2012 của Sở Nội vụ tỉnh về việc ban hành Quy chế xét công nhận sáng kiến trong cơ quan Sở Nội vụ
Số/Ký hiệu: 76/QĐ-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2920 lượt / Tải về: 62 lượt

Quyết định số 76/QĐ-SNV ban hành ngày 05/04/2012 của Sở Nội vụ tỉnh về việc ban hành Quy chế xét công nhận sáng kiến trong cơ quan Sở Nội vụ
05/04/2012
95 Quyết định số 77/QĐ-SNV ban hành ngày 05/04/2012 của Sở Nội vụ tỉnh về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản tại Sở Nội vụ tỉnh
Số/Ký hiệu: 77/QĐ-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2735 lượt / Tải về: 14 lượt

Quyết định số 77/QĐ-SNV ban hành ngày 05/04/2012 về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản tại Sở Nội vụ tỉnh
05/04/2012
96 Hướng dẫn số 261/HD-SNV ban hành ngày 22/04/2011 của Sở Nội vụ tỉnh về công tác thi đua khen thưởng ngành nội vụ năm 2011 đối với Văn phòng (Phòng TC-HC…) các Sở, Ban, ngành
Số/Ký hiệu: 261/HD-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3182 lượt / Tải về: 29 lượt

Hướng dẫn số 261/HD-SNV ban hành ngày 22/04/2011 của Sở Nội vụ tỉnh về công tác thi đua khen thưởng ngành nội vụ năm 2011 đối với Văn phòng (Phòng TC-HC…) các Sở, Ban, ngành
22/04/2011
97 Thông tư số 01/2011/TT-BNV ban hành ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Số/Ký hiệu: 01/2011/TT-BNV ; Người ký: Trần Văn Tuấn
Đã xem: 27150 lượt / Tải về: 5532 lượt

Thông tư số 01/2011/TT-BNV ban hành ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
19/01/2011
98 Thông tư số 01/2008/TT-BNV ban hành ngày 15/01/2008 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc công ty nhà nước
Số/Ký hiệu: 01/2008/TT-BNV ; Người ký: Trần Văn Tuấn
Đã xem: 4584 lượt / Tải về: 252 lượt

Thông tư số 01/2008/TT-BNV ban hành ngày 15/01/2008 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc công ty nhà nước
15/01/2008
99 Quyết định số 04/2007/QĐ-BNV ngày 04/04/2007 của Bộ Nội vụ về Ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”
Số/Ký hiệu: 04/2007/QĐ-BNV ; Người ký: Đỗ Quang Trung
Đã xem: 4746 lượt / Tải về: 114 lượt

Quyết định số 04/2007/QĐ-BNV ngày 04/04/2007 của Bộ Nội vụ về Ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”
04/04/2007
100 Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ban hành ngày 06/05/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
Số/Ký hiệu: 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ; Người ký: Văn phòng Chính phủ - Bộ Nội vụ
Đã xem: 56938 lượt / Tải về: 15857 lượt

Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ban hành ngày 06/05/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
06/05/2005
Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước
    

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ