Danh bạ điện thoại và email công chức Sở Nội vụ
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Sở Nội vụ
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
81 Tâm Nguyễn Thị Tâm
Chánh Văn phòng
Ban Tôn giáo
0934 804 302
3 820263

tambtgqnam@yahoo.com.vn
82 Khiết Cao Minh Khiết
PTP Nghiệp vụ
Ban Tôn giáo
0935 963 169
3 820264

 
83 Nguyện Đặng Thị Hồng Nguyện
Văn thư
Ban Tôn giáo
0766 563 445
3 820263

nguyentgqnam@yahoo.com
84 Phương Dương Hồ Phương
Chuyên viên
Ban Tôn giáo
01206 008892


duonghophuong2011@gmail.com
85 Chính Nguyễn Văn Chính
Chuyên viên
Ban Tôn giáo
0335 222 759


nguyenchinh121975@gmail.com
86 Nam Ngô Đức Nam
Chuyên viên
Ban Tôn giáo
0905 712 702
3 820265

ducnamsnv2@gmail.com
87 Phước Nguyễn Thành Phước
Chuyên viên
Ban Tôn giáo
0905 411 241
3810606

thanhphuoc.08a2@gmail.com
88 Vinh Đặng Phú Vinh
Cán sự
Ban Tôn giáo
0935 718 068
3 852986

phuvinhtgqnam@gmail.com
89 Đoàn Trương Công Đoàn
Lái xe
Ban Tôn giáo
0935 747 464
3 820263