Danh bạ điện thoại và email công chức Sở Nội vụ
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Sở Nội vụ
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
61 Thư Nguyễn Thị Anh Thư
Chi Cục trưởng
Chi cục Văn thư – Lưu trữ
0905 023 415
3 813 817

athuqnam@yahoo.com.vn
62 Phương Nguyễn Thị Minh Phương
P. Giám đốc TT lưu trữ
Chi cục Văn thư – Lưu trữ
0935 220 167
3 555 022

minhphuong0881@gmail.com
63 Lan Trần Thị Thanh Lan
Kế toán
Chi cục Văn thư – Lưu trữ
0901 164 222
3 555 022

64 Oanh Trần Thị Kiều Oanh
P.Chánh Văn phòng
Chi cục Văn thư – Lưu trữ
0935 822 359
3 812 697

oanhttltqnam@gmail.com
65 Trang Lâm Thị Xuân Trang
Lưu trữ viên
Chi cục Văn thư – Lưu trữ
0905 868 389
3 555 022

trangttltqnam@gmail.com
66 Vương Nguyễn Quốc Vương
Chuyên viên
Chi cục Văn thư – Lưu trữ
0988 327 696
3 555 022

67 Nguyệt Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Chuyên viên
Chi cục Văn thư – Lưu trữ
0777 485 237
3 555 022

nguyenthithunguyetdl@gmail.com
68 Thanh Trương Thị Thu Thanh
Lưu trữ viên
Chi cục Văn thư – Lưu trữ
0903 534 269
3 812 697

 
69 Thảo Lê Thị Phương Thảo
Chuyên viên
Chi cục Văn thư – Lưu trữ
0905 141 161
3 811 097

thaolevn2013@yahoo.com
70 Thương Nguyễn Thị Thu Thương
Kế toán
Chi cục Văn thư – Lưu trữ
  0983 911123
3 812 697

thuthuongsnv@gmail.com
71 Vy Nguyễn Thị Hàn Vy
Chuyên viên
Chi cục Văn thư – Lưu trữ
0976 214 954
3 555 022

hanvyvtlt@gmail.com
72  Lý Nguyễn Thị Kim Lý
Phó Trưởng phòng
Chi cục Văn thư – Lưu trữ
0377 642 186
3 811 097

nguyenthikimly69@gmail.com
73 Mính Nguyễn Mính
Phó trưởng Ban Tôn Giáo
Ban Tôn giáo
0982 303 056
3820299

minhbtg92@yahoo.com.vn
74 Tâm Nguyễn Thị Tâm
Chánh Văn phòng
Ban Tôn giáo
0934 804 302
3 820263

tambtgqnam@yahoo.com.vn
75 Khiết Cao Minh Khiết
PTP Nghiệp vụ
Ban Tôn giáo
0935 963 169
3852986

 
76 Nguyện Đặng Thị Hồng Nguyện
Chuyên viên
Ban Tôn giáo
0905314445
3810696

nguyentgqnam@yahoo.com
77 Phương Dương Hồ Phương
Chuyên viên
Ban Tôn giáo
0973064829
3818559

duonghophuong2011@gmail.com
78 Chính Nguyễn Văn Chính
Chuyên viên
Ban Tôn giáo
0335 222 759
3852986

nguyenchinh121975@gmail.com
79 Nam Ngô Đức Nam
Chuyên viên
Ban Tôn giáo
0905 712 702
3 820265

ducnamsnv2@gmail.com
80 Phước Nguyễn Thành Phước
Chuyên viên
Ban Tôn giáo
0905 411 241
3810606

thanhphuoc.08a2@gmail.com
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ