Danh bạ điện thoại và email công chức Sở Nội vụ
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Sở Nội vụ
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
21 Thạnh Trương Thạnh
Trưởng phòng
Phòng Tổ chức – Biên chế
0914 057 246
3 852399

tr.thanhsnv@gmail.com
22 Quyền Chung Văn Quyền
P.Trưởng phòng
Phòng Tổ chức – Biên chế
0906 462 468
3 813055

vanquyensnv@gmail.com
23 Cúc Nguyễn Thị Cúc
P.Trưởng phòng
Phòng Tổ chức – Biên chế
0905 491 709
3 813055

cucnguyensnv@gmail.com
24 Hòa Nguyễn Văn Hòa
Chuyên viên
Phòng Tổ chức – Biên chế
0905 217 310
3 813055

  vanhoasnvqn@gmail.com
25 Nhớ Đinh Minh Nhớ
Chuyên viên
Phòng Tổ chức – Biên chế
0982 249 984
3 813055

dinhminhnho@gmail.com
26 Phượng Trương Thị Phượng
Chuyên viên
Phòng Tổ chức – Biên chế
0909184770
3813055

phuongqn102@gmail.com
27 Lý Bùi Văn Lý
Trưởng phòng
Phòng Công chức – Viên chức
0903 559 799
3 852383

vanlysnv@gmail.com
28 Hùng Phạm Viết Hùng
P.Trưởng phòng
Phòng Công chức – Viên chức
0913 434 710
3 813433

pvhung135@gmail.com
29 Kiên Trần Trung Kiên
P.Trưởng phòng
Phòng Công chức – Viên chức
0942 007 102
3 852397

trantrungkiensnv@gmail.com
30 Dũng Lê Nhật Dũng
Chuyên viên
Phòng Công chức – Viên chức
0935 561 285
3 852397

lenhatdung@gmail.com
31 Quỳnh Phạm Thị Như Quỳnh
Chuyên viên
Phòng Công chức – Viên chức
0988 330 318
3 813433

quynhnhu1256@yahoo.com
32 Ý Nguyễn Cao Ý
Chuyên viên
Phòng Công chức – Viên chức
0988 753 753
3 810435

caoynguyen@gmail.com
33 Thủy Nguyễn Thị Hồng Thủy
Chuyên viên
Phòng Công chức – Viên chức
0855 159585
3810435

hongthuy159@gmail.com
34 Hậu Tô Văn Hậu
Chuyên viên
Phòng Công chức – Viên chức
0935696191
3810435

vanhaudn93@gmail.com
35 Duyên Lê Thị Thu Duyên
Chuyên viên
Phòng Công chức – Viên chức
0963215264
3810435

duyenthu0809@gmail.com
36 Dung Đỗ Thị Thùy Dung
Chuyên viên
Phòng Công chức – Viên chức
0984 891 821
3 810435

dung.nvqnam@gmail.com
37 Chương Thái Văn Chương
Trưởng phòng
Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
0913 421 207
3 810933

chuongsnvqnam@gmail.com
38 Thống Nguyễn Cao Thống
P.Trưởng phòng
Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
0905 492 775
3 810032

thongsnv@gmail.com
39 Á Bùi Viết Á
Chuyên viên
Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
0983 725 353
3 810032

vietasnv@gmail.com
40 Thiên Phạm Thị Thiên
Chuyên viên
Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
0985 913 775
3 810032

thienthienk29@gmail.com