Danh bạ điện thoại và email Văn phòng các Sở, Ban, ngành
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Sở, Ban, Ngành
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
121 Long Nguyễn Tiến Long
P.Trưởng phòng
Trường Cao đẳng Y tế
0975 109 679
03 828267

longnguyenqnam@gmail.com
122 Long Lê Hông Long
Trưởng phòng TCHC
Trường Cao đẳng Nghề
0905 309232
3851243

logh01064@gmail.com
123 Hữu Trương Minh Hữu
PTP. TC-HC
Trường Cao đẳng Nghề
0914747292
3851243

Huucdn2011@gmail.com
124 Hưởng Võ Thị Hưởng
Văn thư
Trường Cao đẳng Nghề
01244907974
3851243

huongtcn@gmail.com
125 Tiến Lê Văn Tiến
Trưởng phòng
Sở Y Tế
0986. 698788


drtienhd@gmail.com
126 Ngân Tô Thị Ngân
Phó phòng
Sở Y Tế
0905. 281163


ngansytqn@gmail.com
127 Lan Mai Thị Ngọc Lan
Chuyên viên
Sở Y Tế
0906. 543171


ngoclank5qnam@gmail.com
128 Bình Lê Xuân Bình
Chuyên viên
Sở Y Tế
0905. 662868


binhsytqnam@gmail.com
129 Liêm Nguyễn Văn Liêm
Chánh Văn phòng
Thanh tra
0905.406191
3 858 610

130 Anh Hoàng Ngọc Anh
Chuyên viên
Thanh tra
0985.689695
3830941

131 Hương Cao Thị Lan Hương
TP TCHC&QLNVĐP
Đài Phát Thanh truyền hình
0917 963 086


daiptthquangnam@gmail.com
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ