Danh bạ điện thoại và email Văn phòng các Sở, Ban, ngành
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Sở, Ban, Ngành
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
101 Trúc Lê Thị Trúc
Kế toán
Sở Kế hoạch và Đầu tư
0905012803
3810394

trucdpiqn@gmail.com
102 My Nguyễn Thị Hạ My
Chuyên viên
Sở Kế hoạch và Đầu tư
01687035621


mydpiqnam@gmail.com
103 Na Lê Thị Ly Na
Chuyên viên
Sở Kế hoạch và Đầu tư
0905315397


lyna1707@gmail.com
104 Nguyệt Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Lưu trữ
Sở Kế hoạch và Đầu tư
0905244892


anhnguyetkhdt@gmail.com
105 Dung Trần Thị Thu Dung
Văn thư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
0906470027
2240394

thudungdpiqnam@gmail.com
106 Liêm Phạm Văn Liêm
Chánh Văn phòng Sở
Sở Khoa học và Công nghệ
905151167
370202

liemtam@gmail.com
107 Hữu Bùi Văn Hữu
P.Chánh Văn phòng
Sở Khoa học và Công nghệ
984762123
2240651

bvhuu@yahoo.com
108 Sơn Trần Đại Sơn
Chuyên viên
Sở Khoa học và Công nghệ
982169041
2240651

sonvpskhcn@gmail.com
109 Trinh Văn Thị Trinh
Chuyên viên
Sở Khoa học và Công nghệ
979475158
2240651

vanthitrinh@gmail.com
110 Hương Hoàng Thị Kim Hương
Văn thư
Sở Khoa học và Công nghệ
905087435
3852649

kimhuong76@gmail.com
111 Bình Mai Thị Thanh Bình
Chánh Văn phòng
Sở Công thương
0984423981
3 810 997

maithanhbinh1603@gmail.com
112 Thuận Lê Thị Thuận
Chuyên viên
Sở Công thương
01223 535 005
3 810 997

tanthuanlm@gmail.com
113 Quyên Trần Thị Ngọc Quyên
Chuyên viên
Sở Công thương
0986 882 502
3 852 907

tranngocquyensct@gmail.com
114 Lâm Phạm Quang Lâm
Chánh Văn phòng
Trung Tâm Hành chính công & XTĐT
0935.691234


phamquanglamtk@yahoo.com.vn
115 Định Nguyễn Công Định
Chuyên viên
Trung Tâm Hành chính công & XTĐT
0935 207 969


congdinhtamphu@gmail.com
116 Thịnh Nguyễn Đoàn Thịnh
Chuyên viên
Trung Tâm Hành chính công & XTĐT
0988 334 992
5103.815333

ndoanthinh@gmail.com
117 Dũng Nguyễn Anh Dũng
Trưởng phòng
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật
0914 803 477
3851.442

anhdung_tamky@yahoo.com
118 Ka Nguyễn Thị Linh Ka
Chuyên viên
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật
0973 301 744
3851.442

linhka.vn@gmail.com
119 Sang Ngô Thị Thu Sang
Văn thư
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật
0982 318 748
3858.001

120 Thọ Nguyễn Thọ
Trưởng phòng
Trường Cao đẳng Y tế
0905 289 199
03 828267

tho@cdytqn.edu.vn
Chế độ chính sáchHình ảnh có liên quan

Hệ thống quản lýQuản lý Nhà nước
Liên kết Website

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ