Danh bạ điện thoại và email Văn phòng các Sở, Ban, ngành
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Sở, Ban, Ngành
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
101 Trúc Lê Thị Trúc
Kế toán
Sở Kế hoạch và Đầu tư
0905012803
3810394

trucdpiqn@gmail.com
102 My Nguyễn Thị Hạ My
Chuyên viên
Sở Kế hoạch và Đầu tư
01687035621


mydpiqnam@gmail.com
103 Na Lê Thị Ly Na
Chuyên viên
Sở Kế hoạch và Đầu tư
0905315397


lyna1707@gmail.com
104 Nguyệt Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Lưu trữ
Sở Kế hoạch và Đầu tư
0905244892


anhnguyetkhdt@gmail.com
105 Dung Trần Thị Thu Dung
Văn thư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
0906470027
2240394

thudungdpiqnam@gmail.com
106 Liêm Phạm Văn Liêm
Chánh Văn phòng Sở
Sở Khoa học và Công nghệ
905151167
370202

liemtam@gmail.com
107 Hữu Bùi Văn Hữu
P.Chánh Văn phòng
Sở Khoa học và Công nghệ
984762123
2240651

bvhuu@yahoo.com
108 Sơn Trần Đại Sơn
Chuyên viên
Sở Khoa học và Công nghệ
982169041
2240651

sonvpskhcn@gmail.com
109 Trinh Văn Thị Trinh
Chuyên viên
Sở Khoa học và Công nghệ
979475158
2240651

vanthitrinh@gmail.com
110 Hương Hoàng Thị Kim Hương
Văn thư
Sở Khoa học và Công nghệ
905087435
3852649

kimhuong76@gmail.com
111 Bình Mai Thị Thanh Bình
Chánh Văn phòng
Sở Công thương
0984423981
3 810 997

maithanhbinh1603@gmail.com
112 Thuận Lê Thị Thuận
Chuyên viên
Sở Công thương
01223 535 005
3 810 997

tanthuanlm@gmail.com
113 Quyên Trần Thị Ngọc Quyên
Chuyên viên
Sở Công thương
0986 882 502
3 852 907

tranngocquyensct@gmail.com
114 Lâm Phạm Quang Lâm
Chánh Văn phòng
Trung Tâm Hành chính công & XTĐT
0935.691234


phamquanglamtk@yahoo.com.vn
115 Định Nguyễn Công Định
Chuyên viên
Trung Tâm Hành chính công & XTĐT
0935 207 969


congdinhtamphu@gmail.com
116 Thịnh Nguyễn Đoàn Thịnh
Chuyên viên
Trung Tâm Hành chính công & XTĐT
0988 334 992
5103.815333

ndoanthinh@gmail.com
117 Dũng Nguyễn Anh Dũng
Trưởng phòng
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật
0914 803 477
3851.442

anhdung_tamky@yahoo.com
118 Ka Nguyễn Thị Linh Ka
Chuyên viên
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật
0973 301 744
3851.442

linhka.vn@gmail.com
119 Sang Ngô Thị Thu Sang
Văn thư
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật
0982 318 748
3858.001

120 Thọ Nguyễn Thọ
Trưởng phòng
Trường Cao đẳng Y tế
0905 289 199
03 828267

tho@cdytqn.edu.vn
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ