Danh bạ điện thoại và email Văn phòng các Sở, Ban, ngành
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Sở, Ban, Ngành
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
81 Kỳ Nguyễn Tấn Kỳ
Văn thư
Sở Thông tin và Truyền thông
0905641246
3811758

tanky4t@gmail.com
82 Vân Nguyễn Thị Tú Vân
Chuyên viên
Sở Thông tin và Truyền thông
0984318777
3845528

nguyentuvanqn@gmail.com
83 Sỹ Nguyễn Phúc Sỹ
Bảo vệ
Sở Thông tin và Truyền thông
0974003763


84 Dũng Vũ Minh Dũng
Lái xe
Sở Thông tin và Truyền thông
0935667222


85 Anh Trần Văn Anh
Chánh Văn phòng
Sở Tài nguyên và Môi trường
0913.433384
3.852 347

anhvanphongso@gmail.com
86 Tâm Tào Quý Tâm
P.Chánh Văn phòng
Sở Tài nguyên và Môi trường
0905.432 418
3.852 347

tamtql@yahoo.com
87 Trương Lê Thị Trương
Thủ quỹ
Sở Tài nguyên và Môi trường
0935.131068
3.810419

88 Long Lê Thị Thanh Long
Kế toán
Sở Tài nguyên và Môi trường
0935.152079
3.810419

Thanhlong16121989@gmail.com
89 Tuyền Ngô Thị Phước Tuyền
P.Chánh Văn phòng
Sở Tài nguyên và Môi trường
0905373779
3.810419

tuyenntp@gmail.com
90 Thảo Nguyễn Thị Bích Thảo
Văn thư
Sở Tài nguyên và Môi trường
0905.764272
3.852347

Bichthao8@gmail.com
91 Sơn Phạm Hồng Sơn
Chuyên viên
Sở Tài nguyên và Môi trường
0985.271299
3.852347

sonhongpham@gmail.com
92 Vinh Phạm Tấn Vinh
Chánh Văn phòng
Sở Tài chính
0983 252 825
3 811077

phamtanvinh@gmail.com
93 Thủy Nguyễn Thị Lệ Thủy
Kế toán
Sở Tài chính
0935881098
3 811077

nguyenthuy982@gmail.com
94 Phúc Nguyễn Thị Ngọc Phúc
Văn thư
Sở Tài chính
01699356076
3 811077

95 Duyên Võ Thị Hạnh Duyên
Kế toán
Sở Ngoại vụ
0906593422
3810699

Hanhduyen70@gmail.com
96 Phong Huỳnh Văn Phong
Chuyên viên
Sở Ngoại vụ
0914543559
3813770

phong.nno@gmail.com
97 Phương Lê Thị Anh Phương
Văn thư - Thủ quỹ
Sở Ngoại vụ
01224469335
3819729

phuongthaosnv@gmai.com.vn
98 Phương Đoàn Thị Hải Phương
Nhân viên
Sở Ngoại vụ
0976012422
3810699

Phuonghai-71@yahoo.com
99 Oanh Lê Duy Oanh
P.Chánh Văn phòng (PT)
Sở Ngoại vụ
0915574113
02353 813 770

oanhdofa@gmail.com
100 Trung Phạm Văn Trung
Cán bộ tổ chức
Sở Kế hoạch và Đầu tư
0905 119 529


trungdkkd@gmail.com
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ