Danh bạ điện thoại và email Văn phòng các Sở, Ban, ngành
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Sở, Ban, Ngành
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
61 Đạo Nguyễn Gia Đạo
Trưởng phòng TCCB
Sở Giáo dục và Đào tạo
0905972132


pmthanhsgdqnam@gmail.com
62 Thu Nguyễn Thị Quý Thu
Chuyên viên
Sở Giáo dục và Đào tạo
0914485888
3812550

quythukt@gmail.com
63 Dung Thái Thị Kim Dung
Chuyên viên
Sở Giáo dục và Đào tạo
0905817371
3852670

kdung03qn@yahoo.com
64 Hiếu Nguyễn Văn Hiếu
Chánh Văn phòng
Sở Xây dựng
0983 519 121
3506579

hieub18@gmail.com
65 Bình Đinh Thị Bình
P.Chánh Văn phòng
Sở Xây dựng
0919.211711
3859755

binhdinhhk@gmail.com
66 Trực Lê Trọng Trực
Kế toán
Sở Xây dựng
0905.281979
3852695

letrongtruc162@yahoo.com.vn
67 Nhi Đoàn Thị Hoài Nhi
Chánh Văn phòng
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
0905 660178
3813125

nhivanphong@gmail.com
68 Hoàng Nguyễn Văn Hoàng
Pho chánh VP
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
0934805678
3852514

vanhoang98t2@gmail.com
69 Thắng Lê Viết Thắng
P.Chánh Văn phòng
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
0977440405
3 813125

lethang53@gmail.com
70 Phượng Phạm Thị Kim Phượng
Văn thư
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
0905653491
3852514

duongha153@gmail.com
71 Hải Tào Viết Hải
Phó Giám Đốc
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
0905 616 228
3.814145

haitdqnam@gmail.com
72 Chi Đỗ Thị Chi
Chuyên viên
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
01659293193
3.829582

dothichi@gmail.com
73 Tuấn Bùi Minh Tuấn
Chuyên viên
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
0905067117
3.829582

tochuccanbovhttdlqn@gmail.com
74 Đạt Phạm Thị Đạt
Văn thư
Sở Tư pháp
01224 449 500
3 852244

phamthidat@sotuphapqnam.gov.vn
75 Linh Huỳnh Thị Thanh Linh
Kế toán
Sở Tư pháp
0987368939
3852338

76 Cả Nguyễn Văn Cả
Chuyên viên
Sở Tư pháp
09935989282


77 May Nguyễn Đình May
Lái xe
Sở Tư pháp
0905343115


78 Anh Nguyễn Thị Kim Anh
Tạp vụ
Sở Tư pháp
01652660008


79 Cúc Nguyễn Thị Kim Cúc
Chánh Văn phòng
Sở Tư pháp
0983622455
02353 852271

80 Đức Trần Minh Đức
Chánh Văn phòng
Sở Thông tin và Truyền thông
0982300132
3822222

minhducbcvt@gmail.com
Chế độ chính sáchHình ảnh có liên quan

Hệ thống quản lýQuản lý Nhà nước
Liên kết Website

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ