Danh bạ điện thoại và email Văn phòng các Sở, Ban, ngành
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Sở, Ban, Ngành
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
41 Tấn Lê Ngọc Tấn
Chuyên viên
Ban Dân tộc
0986.900.777
3813.273

lengoctan.tkqn@gmail.com
42 Thưởng Lê Thanh Thưởng
Văn thư
Ban Dân tộc
0906.424.289
3852.72

ltthuong1989@gmail.com
43 Thắng Phạm Văn Thắng
Trưởng phòng
Đại học Quảng Nam
0982.830.927
3.828.557

phamvanthangvhdl@yahoo.com
44 Hưởng Trần Hưởng
P.Trưởng phòng
Đại học Quảng Nam
0905.113.106
3.812.834

Tranhuong.qut@gmail.com
45 Tựu Nguyễn Hữu Tựu
P.Trưởng phòng
Đại học Quảng Nam
0905.271.471
3.810.079

nguyenhuutuudhqn@gmail.com
46 Quyên Huỳnh Thị Thanh Quyên
Tổ trưởng
Đại học Quảng Nam
0989.073.647
3.812.834

Httquyen04@yahoo.co.nz
47 Minh Dương Thị Ánh Minh
Chuyên viên
Đại học Quảng Nam
0905.945.660
3.812.834

Duonganhminh.8x@gmail.com
48 Khuyên Trần Thị Oanh Khuyên
Chuyên viên
Đại học Quảng Nam
0978.640.775
3.828.557

Oanhkhuyendx@gmail.com
49 Hữu Nguyễn Đăng Hữu
Chuyên viên
Đại học Quảng Nam
0935.750.766
3.828.557

nguyendanghuuqn@gmail.com
50 Thắng Trần Văn Thắng
Chuyên viên
Đại học Quảng Nam
0908.603.654
3.810.079

Tranthang.dhqn@gmail.com
51 Hương Cao Thị Lan Hương
P.Trưởng phòng
Đài PTTH Quảng Nam
0917 963 086
3 852960

huongtchc@qrt.com.vn
52 Chung Lê Thị Kim Chung
Văn thư
Đài PTTH Quảng Nam
0988 336 402
0988 336 402

phatkt@qrt.com.vn
53 Phương Nguyễn Lê Phương
Lái xe
Sở Giao thông vận tải
0905 233 666
3 852372

54 Thoảng Nguyễn Hữu Thoảng
Lái xe
Sở Giao thông vận tải
0983 173 357
3 852372

55 Tấn Võ Đăng Tấn
Bảo vệ
Sở Giao thông vận tải

3 810508

56 Lan Võ Thùy Lan
Phục vụ
Sở Giao thông vận tải
01669 911 873
3 852372

57 Trí Lê Văn Trí
Chánh Văn phòng
Sở Giao thông vận tải
0913 413 899
3 852866

trisgt@gmail.com
58 Ánh Huỳnh Thị Ngọc Ánh
P.Chánh Văn phòng
Sở Giao thông vận tải
0982 811 425
3 852372

anh568@gmail.com
59 Linh Võ Thị Mỹ Linh
Chuyên viên
Sở Giao thông vận tải
0905 323 125
3 852866

mylinh240475@gmail.com
60 Châu Đoàn Thị Kim Châu
Văn thư
Sở Giao thông vận tải
0905 535 067
3 852372

chaugtvtqn@yahoo.com
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ