Danh bạ điện thoại và email Văn phòng các Sở, Ban, ngành
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Sở, Ban, Ngành
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
21 Thảo Huỳnh Minh Thảo
Chánh Văn phòng
BQL Khu KTM Chu Lai
0983 043 123
02353 605 799

thaoktmcl2014@gmail.com
22 Hường Trịnh Thị Hường
P.Chánh Văn phòng
BQL Khu KTM Chu Lai
0914.146.559
5103.811907

huongchulai05@yahoo.com.vn
23 Ngân Hoàng Thị Bích Ngân
P.Chánh Văn phòng
BQL Khu KTM Chu Lai
0905.139.090
5103.811907

bichngan1977@gmail.com
24 Hải Nguyễn Thanh Hải
Chuyên viên VP
BQL Khu KTM Chu Lai
0947 327 111
02353 811 907

haibqlchulai@gmail.com
25 Khoa Đoàn Phan Anh Khoa
Chuyên viên
BQL Khu KTM Chu Lai
0905 413 368
0235 811 907

doanphananhkhoa@gmail.com
26 Hà Lê Thị Hồng Hà
Văn thư
BQL Khu KTM Chu Lai
0936.704.762
5103.812842

honghaoez@gmail.com
27 Viên Nguyễn Lê Viên
Phó Chánh VP
BQL Dự án Đầu tư xây dựng
0987091109


nguyenlevien@gmail.com
28 Ngân Nguyễn Thanh Ngân
Phó Chánh VP
BQL Dự án Đầu tư xây dựng
0973725414


nganck2010@gmail.com
29 Quang Lê Văn Quang
Chánh Văn phòng
BQL Dự án Đầu tư xây dựng
0905262379


quangblqqnam@gmail.com
30 Châu Nguyễn Thành Châu
Phó Chánh VP
BQL Dự án Đầu tư xây dựng
0913492221


chauvhqna@gmail.com
31 Truyền Vũ Nữ Thanh Truyền
Cán sự
BQL Dự án Đầu tư xây dựng
0984886267


truyenbql@gmail.com
32 Chinh Nguyễn Ngọc Chinh
Nhân viên
BQL Dự án Đầu tư xây dựng
0914281289


chinhnguyennc@gmail.com
33 Thừa Lê Đắc Thừa
Nhân viên
BQL Dự án Đầu tư xây dựng
0905131677


ledacthua@gmail.com
34 Trang Nguyễn Thị Thùy Trang
Văn thư
BQL Dự án Đầu tư xây dựng
01632195879


trang.dqcl@gmail.com
35 Hồng Nguyễn Đình Hồng
Chánh Văn phòng
BQL DA ĐTXD các công trình NN&PTNT
0905292246
3811 015

hongban6611@yahoo.com.vn
36 Nên Huỳnh Quang Nên
Cán bộ VP
BQL DA ĐTXD các công trình NN&PTNT
02353 703 777
02353 811706

nenbqldannptnt@gmail.com
37 Hải Phan Sỹ Hải
Cán bộ VP
BQL DA ĐTXD các công trình NN&PTNT
0905561535
02353 811706

syhai68quangnam@gmail.com
38 Phương Huỳnh Thị Mỹ Phương
Văn thư
BQL DA ĐTXD các công trình NN&PTNT
0905882569
02353 811706

bqlnnptnt@gmail.com
39 Tẩn Trần Văn Tẩn
Chánh Văn phòng
Ban Dân tộc
0905 750470
3812.277

tranvantan1959@gmail.com
40 Hồng Phạm Thị Hồng
Phó Chánh VP
Ban Dân tộc
0905 171 239
3813.273

hongbdtqnam@gmail.com


Hình ảnh có liên quan


Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ