Danh bạ điện thoại và email Văn phòng các Sở, Ban, ngành
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Sở, Ban, Ngành
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
21 Chinh Nguyễn Ngọc Chinh
Chuyên viên
BQL Dự án Đầu tư xây dựng
0905 684 689


ngocchinhnguyennc@gmail.com
22 Thảo Huỳnh Minh Thảo
Chánh Văn phòng
BQL Khu KTM Chu Lai
0983 043 123
02353 605 799

thaoktmcl2014@gmail.com
23 Hường Trịnh Thị Hường
P.Chánh Văn phòng
BQL Khu KTM Chu Lai
0914.146.559
5103.811907

huongchulai05@yahoo.com.vn
24 Ngân Hoàng Thị Bích Ngân
P.Chánh Văn phòng
BQL Khu KTM Chu Lai
0905.139.090
5103.811907

bichngan1977@gmail.com
25 Hải Nguyễn Thanh Hải
Chuyên viên VP
BQL Khu KTM Chu Lai
0947 327 111
02353 811 907

haibqlchulai@gmail.com
26 Khoa Đoàn Phan Anh Khoa
Chuyên viên
BQL Khu KTM Chu Lai
0905 413 368
0235 811 907

doanphananhkhoa@gmail.com
27 Hà Lê Thị Hồng Hà
Văn thư
BQL Khu KTM Chu Lai
0936.704.762
5103.812842

honghaoez@gmail.com
28 Ngân Nguyễn Thanh Ngân
Phó Chánh VP
BQL Dự án Đầu tư xây dựng
0973725414


nganck2010@gmail.com
29 Quang Lê Văn Quang
Chánh Văn phòng
BQL Dự án Đầu tư xây dựng
0905262379


quangblqqnam@gmail.com
30 Châu Nguyễn Thành Châu
Phó Chánh VP
BQL Dự án Đầu tư xây dựng
0913492221


chauvhqna@gmail.com
31 Truyền Vũ Nữ Thanh Truyền
Cán sự
BQL Dự án Đầu tư xây dựng
0984886267


truyenbql@gmail.com
32 Chinh Nguyễn Ngọc Chinh
Nhân viên
BQL Dự án Đầu tư xây dựng
0914281289


chinhnguyennc@gmail.com
33 Thừa Lê Đắc Thừa
Nhân viên
BQL Dự án Đầu tư xây dựng
0905131677


ledacthua@gmail.com
34 Trang Nguyễn Thị Thùy Trang
Văn thư
BQL Dự án Đầu tư xây dựng
01632195879


trang.dqcl@gmail.com
35 Hồng Nguyễn Đình Hồng
Chánh Văn phòng
BQL DA ĐTXD các công trình NN&PTNT
0905292246
3811 015

hongban6611@yahoo.com.vn
36 Nên Huỳnh Quang Nên
Cán bộ VP
BQL DA ĐTXD các công trình NN&PTNT
02353 703 777
02353 811706

nenbqldannptnt@gmail.com
37 Hải Phan Sỹ Hải
Cán bộ VP
BQL DA ĐTXD các công trình NN&PTNT
0905561535
02353 811706

syhai68quangnam@gmail.com
38 Phương Huỳnh Thị Mỹ Phương
Văn thư
BQL DA ĐTXD các công trình NN&PTNT
0905882569
02353 811706

bqlnnptnt@gmail.com
39 Tẩn Trần Văn Tẩn
Chánh Văn phòng
Ban Dân tộc
0905 750470
3812.277

tranvantan1959@gmail.com
40 Hồng Phạm Thị Hồng
Phó Chánh VP
Ban Dân tộc
0905 171 239
3813.273

hongbdtqnam@gmail.com
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ