Danh bạ điện thoại và email Văn phòng các Sở, Ban, ngành
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Sở, Ban, Ngành
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
1 Quốc Phạm Trí Quốc
Phó Trưởng phòng HDND
Văn phòng HĐND tỉnh
0905 278969
3 506369

phamtriquoc@gmail.com
2 Cư Nguyễn Cư
P.Trưởng phòng
Văn phòng HĐND tỉnh
0983 155 279
3 995279

nguyencuhdqnam@gmail.com
3 Hoa Nguyễn Thị Hoa
Kế toán trưởng
Văn phòng HĐND tỉnh
0983 480 425
02352 200257

nguyenhoahdnd@gmail.com
4 Trân Nguyễn Lê Châu Trân
Chuyên viên
Văn phòng HĐND tỉnh
01682143845
02353 514858

nguyenlechautran@gmail.com
5 Lương Nguyễn Thị Hiền Lương
Chuyên viên
Văn phòng HĐND tỉnh
0934 822 515
02353 814858

hienluong38qnam@gmail.com
6 Viên Lê Thị Đoàn Viên
Chuyên viên
Văn phòng HĐND tỉnh
0916 066 127
02353 502233

lethidoanvien@gmail.com
7 Trang Nguyễn Thị Thùy Trang
Văn thư
Văn phòng HĐND tỉnh
0905 905 337
02353 852 731

8  Vương Ngô Quốc Vương
Trưởng phòng
Văn phòng UBND tỉnh
0903 086 820
02353 810 133

9 Xuân Hoàng Thị Xuân
Phó Trưởng phòng
Văn phòng UBND tỉnh
0905 540 405
02353 857 739

10 Viên Nguyễn Lê Viên
Phó Chánh VP
BQL Dự án Đầu tư xây dựng
0987091109


nguyenlevien@gmail.com
11 Châu Nguyễn Kim Châu
P.Trưởng phòng
Văn phòng UBND tỉnh
0909096092
2240739

kimchau007@gmail.com
12 Diệp Võ Thị Ngọc Diệp
Chuyên viên
Văn phòng UBND tỉnh
01214596391
3852739

13 Lệ Trần Thành Mỹ Lệ
Nhân viên
Văn phòng UBND tỉnh
01234210588
2240739

hieunhit@yahoo.com
14 Dững Lý Thị Dững
Nhân viên
Văn phòng UBND tỉnh
0906504801
3852739

dungqnam68@gmail.com
15 Hoa Trần Thị Hoa
Nhân viên
Văn phòng UBND tỉnh
0935870247
3852739

16 Trang Nguyễn T. Thuỳ Trang
Nhân viên
Văn phòng UBND tỉnh
0976277588
3852739

17 Hữu Trần Văn Hữu
Nhân viên
Văn phòng UBND tỉnh
0904322833
3852739

18 Hoàng Nguyễn Thái Hoàng
Nhân viên
Văn phòng UBND tỉnh
0935733365
3852739

19 Khanh La Hồng Khanh
Nhân viên
Văn phòng UBND tỉnh
0904932615
382759

20 Quang Nguyễn Văn Quang
Chánh Văn phòng
BQL Dự án Đầu tư xây dựng
0905 262 379
3 381801

quangbqlqnam@gmail.com
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ