Danh bạ điện thoại và email Phòng nội vụ các huyện/thành phố
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Phòng Nội vụ Huyện TP
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
121 Thu Lê Thị Lệ Thu
Kế toán
Nam Giang
0979 210 970
3 792 159

lethu0072@gmail.com
122 Xuân Lê Thị Xuân
Trưởng phòng
Đông Giang
0948442819


donggiangxuan@gmail.com
123 Bình Nguyễn Văn Bình
P.Trưởng phòng
Đông Giang
0905 087 257
3 898282

binhminh8009@gmail.com
124 Tuyển Nguyễn Thị Thanh Tuyển
Chuyên viên
Đông Giang
0905 251 621
3 898282

thanhtuyennvdonggiang@gmail.com
125 Trang Trần Thị Thuỳ Trang
Chuyên viên
Đông Giang
0905 588 068
3 898282

trangtrandg@gmail.com
126 Thịnh Bling Thịnh
Cán sự
Đông Giang
01688 077 000
3 898282

blingthingdg@gmail.com
127 Ken Zơ Râm Ken
Chuyên viên
Đông Giang
0984 851 889
3 898 282

zoramken@gmail.com
128  Ngọc Nguyễn Văn Ngọc
Trưởng phòng
Tây Giang

3 796 033

129 Tịnh Hồ Văn Tịnh
P.Trưởng phòng
Tây Giang130 Hoàng Arâl Hoàng
Chuyên viên
Tây Giang
0967 294 199
3 796 033

hoangnvtg@gmail.com
131 Xuyến Lê Thị Xuyến
Chuyên viên
Tây Giang
01698 015 567
3 796649

xuyentaygiang@gmail.com
132 Chiu Yđêl Chiu
Cán sự
Tây Giang
0986 659 985
3 796 649

chiutaygiang@gmail.com
133 Ngựa Cơlâu Ngựa
Cán sự
Tây Giang
01664 044 144
3 796 533

claungua@gmail.com
134 Lươm Pơloong Thị Lươm
Chuyên viên
Tây Giang
0983 737 465
3796 534

luomcotu@gmail.com
Chế độ chính sách
Hệ thống quản lý

Quản lý Nhà nướcLIÊN KẾT WEBSITEĐĂNG NHẬP
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ