Danh bạ điện thoại và email Phòng nội vụ các huyện/thành phố
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Phòng Nội vụ Huyện TP
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
121 Quý Hồ Tấn Quý
Trưởng phòng
Đông Giang
0978819219


hotanquy113@gmail.com
122 Định Nguyễn Văn Định
Phó Trưởng phòng
Đông Giang
0788530037


dinhdg78@gmail.com
123 Biêu ATing Thị Biêu
Chuyên viên
Đông Giang
0965519565


atingbieu2020@gmail.com
124 Dũng Nguyễn Ngọc Dũng
Chuyên viên
Đông Giang
0905597968


nguyenngocdungsk@gmail.com
125 Thịnh Bling Thịnh
Cán sự
Đông Giang
01688 077 000
3 898282

blingthingdg@gmail.com
126 Ken Zơ Râm Ken
Chuyên viên
Đông Giang
0984 851 889
3 898 282

zoramken@gmail.com
127 Hiếu Nguyễn Đức Hiếu
Chuyên viên
Đông Giang
0988220586


hieuvpdg@gmail.com
128 Tối Alăng Tối
Trưởng phòng
Tây Giang
0972757018


alangtruptaygiang@gmail.com
129 Kỳ Nguyễn Văn Kỳ
Phó Trưởng phòng
Tây Giang
0979199513


vankytgiang@gmail.com
130 Dắp Bhling Dắp
Phó Trưởng phòng
Tây Giang
0974466407


bhlingdap1989@gmail.com
131 Xuyến Lê Thị Xuyến
Chuyên viên
Tây Giang
01698 015 567
3 796649

xuyentaygiang@gmail.com
132 Sơn Trần Thị Sơn
Chuyên viên
Tây Giang
0965386643


sonttqn@gmail.com
133 Ngựa Cơlâu Ngựa
Chuyên viên
Tây Giang
01664 044 144
3 796 533

claungua@gmail.com
Chế độ chính sách
Hệ thống quản lý

Quản lý Nhà nướcLIÊN KẾT WEBSITEĐĂNG NHẬP
Tài khoản