Danh bạ điện thoại và email Phòng nội vụ các huyện/thành phố
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Phòng Nội vụ Huyện TP
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
121 Trinh Bùi Thị Kim Trinh
Chuyên viên
Nam Giang
01285 569 527
3 792 159

kimtrinh0101@gmai.com
122 Thu Lê Thị Lệ Thu
Kế toán
Nam Giang
0979 210 970
3 792 159

lethu0072@gmail.com
123 Xuân Lê Thị Xuân
Trưởng phòng
Đông Giang
0948442819


donggiangxuan@gmail.com
124 Bình Nguyễn Văn Bình
P.Trưởng phòng
Đông Giang
0905 087 257
3 898282

binhminh8009@gmail.com
125 Tuyển Nguyễn Thị Thanh Tuyển
Chuyên viên
Đông Giang
0905 251 621
3 898282

thanhtuyennvdonggiang@gmail.com
126 Trang Trần Thị Thuỳ Trang
Chuyên viên
Đông Giang
0905 588 068
3 898282

trangtrandg@gmail.com
127 Thịnh Bling Thịnh
Cán sự
Đông Giang
01688 077 000
3 898282

blingthingdg@gmail.com
128 Ken Zơ Râm Ken
Chuyên viên
Đông Giang
0984 851 889
3 898 282

zoramken@gmail.com
129 Nem Briu Thi Nem
Trưởng phòng
Tây Giang
0972999018
3 796 033

nemtaygiang@gmail.com
130 Hiếu Nguyễn Tâm Hiếu
P.Trưởng phòng
Tây Giang
0905 122 368
3 796 649

nthtaygiang@gmail.com
131 Hoàng Arâl Hoàng
Chuyên viên
Tây Giang
0967 294 199
3 796 033

hoangnvtg@gmail.com
132 Xuyến Lê Thị Xuyến
Chuyên viên
Tây Giang
01698 015 567
3 796649

xuyentaygiang@gmail.com
133 Chiu Yđêl Chiu
Cán sự
Tây Giang
0986 659 985
3 796 649

chiutaygiang@gmail.com
134 Ngựa Cơlâu Ngựa
Cán sự
Tây Giang
01664 044 144
3 796 533

claungua@gmail.com
135 Lươm Pơloong Thị Lươm
Chuyên viên
Tây Giang
0983 737 465
3796 534

luomcotu@gmail.com
Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ