Danh bạ điện thoại và email Phòng nội vụ các huyện/thành phố
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Phòng Nội vụ Huyện TP
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
101 Bảy Mai Văn Bảy
Trưởng phòng
Nông Sơn
0987 387 172
3 650213

maibayns@gmail.com
102 Phương Trần Phương
Phó Trưởng phòng
Nông Sơn
0989 755 484
3 650213

phuong84nv@gmail.com
103 Trường Nguyễn Văn Trường
Chuyên viên
Nông Sơn
0916 977 337
3 650213

vantruongnv@gmail.com
104 Ánh Nguyễn Văn Ánh
Chuyên viên
Nông Sơn
0974 173 142
3 650212

anhnv1210@gmail.com
105 Thảo Võ Thị Thanh Thảo
Nhân viên
Nông Sơn
01683 128 372
3 650212

thanhthao215@gmail.com
106 Hải Bùi Văn Hải
Chuyên viên
Nông Sơn
0905 747 458
3 650213

hainvns@gmail.com
107 An Tạ Thị An
Nhân viên
Nông Sơn
0908 254 810
3 650 212

anthixhh91@gmail.com
108 Thạnh Ninh Quang Thạnh
Trưởng phòng
Phú Ninh
0982440222


thanhnq@quangnam.gov.vn
109 Trung Nguyễn Ngọc Trung
Phó Trưởng phòng
Phú Ninh
0838990799


trungnn@quangnam.gov.vn
110 Diễm Ngô Thị Thúy Diễm
Chuyên viên
Phú Ninh
0362661415


diemntt@quangnam.gov.vn
111  Tâm Đoàn Ngọc Tâm
Chuyên viên
Phú Ninh
0372374967


tamdn@quangnam.gov.vn
112 Bình Nguyễn Văn Bình
Trưởng phòng
Nam Giang
0974 353 058
0235 3792595

binhgd@gmail.com
113 Hùng Trần Ngọc Hùng
Phó Trưởng phòng
Nam Giang
0989 151 000
3 792 548

tranhung.ng@gmail.com
114 Ưu Hôih Ưu
Phó Trưởng phòng
Nam Giang
0977 949 832
02353 792 548

115 Trung Phạm Đắc Trung
Phó Trưởng phòng
Nam Giang
0974 707 577
3 792 548

noivunamgiang@gmail.com
116 Thảo Bhớơk Thị Thảo
Chuyên viên
Nam Giang
0345622993


thao11091984@gmail.com
117 Nhung Mai Thị Tuyết Nhung
Chuyên viên
Nam Giang
01687 177 270
3 792159

118 Thắng Nguyễn Thị Phước Thắng
Chuyên viên
Nam Giang
01292 505 777
3 792 547

pthangnv@gmai.com
119 Hùng A Lăng Hùng
Chuyên viên
Nam Giang
0964457493


hungalang1994@gmail.com
120 Vớt Coor Vớt
Chuyên viên
Nam Giang
0349332657


coorvot@gmail.com
Chế độ chính sách
Hệ thống quản lý

Quản lý Nhà nướcLIÊN KẾT WEBSITEĐĂNG NHẬP
Tài khoản