Danh bạ điện thoại và email Phòng nội vụ các huyện/thành phố
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Phòng Nội vụ Huyện TP
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
101 Ánh Nguyễn Văn Ánh
Chuyên viên
Nông Sơn
0974 173 142
3 650212

anhnv1210@gmail.com
102 Thảo Võ Thị Thanh Thảo
Nhân viên
Nông Sơn
01683 128 372
3 650212

thanhthao215@gmail.com
103 Hải Bùi Văn Hải
Chuyên viên
Nông Sơn
0905 747 458
3 650213

hainvns@gmail.com
104 An Tạ Thị An
Nhân viên
Nông Sơn
0908 254 810
3 650 212

anthixhh91@gmail.com
105 Sinh Võ Sinh
Trưởng phòng
Phú Ninh
0935236 725


106 Trịnh Võ Duy Trịnh
Phó Trưởng phòng
Phú Ninh
0938 784 437
3 890 798

trinhtuphap09@gmail.com
107 Tuấn Hồ Lê Như Tuấn
P.Trưởng phòng
Phú Ninh
0905119159


holenhutuan@gmail.com
108 Nữ Nguyễn Thị Nữ
Chuyên viên
Phú Ninh
0934 837 336
3 890 798

thuannudb@gmail.com
109 Nhi Cao Thị Ái Nhi
Chuyên viên
Phú Ninh
0905 561 726
3 890799

caoainhiqn@gmail.com
110 Vũ Lưu Văn Vũ
Chuyên viên
Phú Ninh
0127 408 505
3 890 798

luuvulawk35d@gmail.com
111 Bình Nguyễn Văn Bình
Trưởng phòng
Nam Giang
0974 353 058
0235 3792595

binhgd@gmail.com
112 Hùng Trần Ngọc Hùng
P.Trưởng phòng
Nam Giang
0989 151 000
3 792 548

tranhung.ng@gmail.com
113 Ưu Hôih Ưu
P.Trưởng phòng
Nam Giang
0977 949 832
02353 792 548

114 Hoạt Zơ Râm Hoạt
Chuyên viên
Nam Giang
01634 694 320
3 792538

115 Trung Phạm Đắc Trung
Chuyên viên
Nam Giang
0974 707 577
3 792 548

noivunamgiang@gmail.com
116 Thắng Nguyễn Thị Phước Thắng
Chuyên viên
Nam Giang
01292 505 777
3 792 547

pthangnv@gmai.com
117 Nhung Mai Thị Tuyết Nhung
Chuyên viên
Nam Giang
01687 177 270
3 792159

118 Phượng Lê Đan Phượng
Cán sự
Nam Giang
01264 523 238
3 792 159

119 Thịnh Trần Vương Thịnh
Chuyên viên
Nam Giang
0982 792 532
3 792547

120 Trinh Bùi Thị Kim Trinh
Chuyên viên
Nam Giang
01285 569 527
3 792 159

kimtrinh0101@gmai.com
Chế độ chính sách
Hệ thống quản lý

Quản lý Nhà nướcLIÊN KẾT WEBSITEĐĂNG NHẬP
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ