Danh bạ điện thoại và email Phòng nội vụ các huyện/thành phố
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Phòng Nội vụ Huyện TP
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
101 Linh Nguyễn Thị Thùy Linh
P.Trưởng phòng
Quế Sơn
0905 848 886
3 885200

linhnvqs@gmail.com
102 Hạnh Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Chuyên viên
Quế Sơn
0986 005 909
3 885200

hanhnvqs@gmai.com
103 Phương Đỗ Thị Linh Phương
Chuyên viên
Quế Sơn
0935 012 010
3 885200

linhphuongkk@yahoo.com.vn
104 Hương Nguyễn Thị Minh Hương
Chuyên viên
Quế Sơn
0983 459 135
3 885 200

minhhuongqn91@gmail.com
105 Bảy Mai Văn Bảy
P.Trưởng phòng
Nông Sơn
0987 387 172
3 650213

maibayns@gmail.com
106 Phương Trần Phương
Phó Trưởng phòng
Nông Sơn
0989 755 484
3 650213

phuong84nv@gmail.com
107 Trường Nguyễn Văn Trường
Chuyên viên
Nông Sơn
0916 977 337
3 650213

vantruongnv@gmail.com
108 Ánh Nguyễn Văn Ánh
Chuyên viên
Nông Sơn
0974 173 142
3 650212

anhnv1210@gmail.com
109 Thảo Võ Thị Thanh Thảo
Nhân viên
Nông Sơn
01683 128 372
3 650212

thanhthao215@gmail.com
110 Hải Bùi Văn Hải
Chuyên viên
Nông Sơn
0905 747 458
3 650213

hainvns@gmail.com
111 An Tạ Thị An
Nhân viên
Nông Sơn
0908 254 810
3 650 212

anthixhh91@gmail.com
112 Sinh Võ Sinh
Trưởng phòng
Phú Ninh
0935236 725


113 Trịnh Võ Duy Trịnh
Phó Trưởng phòng
Phú Ninh
0938 784 437
3 890 798

trinhtuphap09@gmail.com
114 Tuấn Hồ Lê Như Tuấn
P.Trưởng phòng
Phú Ninh
0905119159


holenhutuan@gmail.com
115 Nữ Nguyễn Thị Nữ
Chuyên viên
Phú Ninh
0934 837 336
3 890 798

thuannudb@gmail.com
116 Nhi Cao Thị Ái Nhi
Chuyên viên
Phú Ninh
0905 561 726
3 890799

caoainhiqn@gmail.com
117 Vũ Lưu Văn Vũ
Chuyên viên
Phú Ninh
0127 408 505
3 890 798

luuvulawk35d@gmail.com
118 Bình Nguyễn Văn Bình
Trưởng phòng
Nam Giang
0974 353 058
0235 3792595

binhgd@gmail.com
119 Hùng Trần Ngọc Hùng
P.Trưởng phòng
Nam Giang
0989 151 000
3 792 548

tranhung.ng@gmail.com
120 Ưu Hôih Ưu
P.Trưởng phòng
Nam Giang
0977 949 832
02353 792 548