Danh bạ điện thoại và email Phòng nội vụ các huyện/thành phố
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Phòng Nội vụ Huyện TP
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
81 Khởi Võ Văn Khởi
Trưởng phòng
Hiệp Đức
0982106474
2 243411

khoihiepthuan@gmail.com
82 Luận Lê Thanh Luận
P.Trưởng phòng
Hiệp Đức
0986 054 757
3 883 234

luanhiepduc@gmail.com
83 Nga Nguyễn Thị Thúy Nga
Chuyên viên
Hiệp Đức
0979 669 478
3 683 156

nguyenngadhdl@gmail.com
84 Hằng Phan Thị Lệ Hằng
Chuyên viên
Hiệp Đức
0907 230 983
3 883234

hang_hiepduc@yahoo.com
85 Nga Nguyễn Văn Nga
P.Trưởng phòng
Hiệp Đức
0914452728


nganguyen190@gmail.com
86 Huệ Lê Thị Hồng Huệ
Chuyên viên
Hiệp Đức
01675 295 383
3 883 234

Honghue286@gmail.com
87 Năm Lê Thị Năm
Chuyên viên
Hiệp Đức
0905 592 695
3 883 234

namvpubhd@gmail.com
88 Diệu Nguyễn Thị Diệu
Chuyên viên
Hiệp Đức
01683 467 703
3 883 234

dieuhiepduc@gmail.com
89 Tường Nguyễn Văn Tường
Trưởng phòng
Quế Sơn
0973 587 953
3 885077

tuongnvqs@gmail.com
90 Thái Võ Văn Thái
P.Trưởng phòng
Quế Sơn
0988 853 514
3 885200

thainvqs@gmai.com
91 Thung Lê Văn Thung
Kế toán
Quế Sơn
0905 632 365
3 885200

thungnvqs@gmail.com
92 Hoành Mai Hoành
Chuyên viên
Quế Sơn
01665 091 110
3 685888

maihoachqs@gmail.com
93 Dương Phạm Hồng Dương
P.Trưởng phòng
Quế Sơn
01683 297 907
3 685888

94 Trường Lê Quý Trường
Chuyên viên
Quế Sơn
0915 324 776
3885 200

95 Linh Nguyễn Thị Thùy Linh
P.Trưởng phòng
Quế Sơn
0905 848 886
3 885200

linhnvqs@gmail.com
96 Hạnh Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Chuyên viên
Quế Sơn
0986 005 909
3 885200

hanhnvqs@gmai.com
97 Phương Đỗ Thị Linh Phương
Chuyên viên
Quế Sơn
0935 012 010
3 885200

linhphuongkk@yahoo.com.vn
98 Hương Nguyễn Thị Minh Hương
Chuyên viên
Quế Sơn
0983 459 135
3 885 200

minhhuongqn91@gmail.com
99 Bảy Mai Văn Bảy
P.Trưởng phòng
Nông Sơn
0987 387 172
3 650213

maibayns@gmail.com
100 Phương Trần Phương
Phó Trưởng phòng
Nông Sơn
0989 755 484
3 650213

phuong84nv@gmail.com
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ