Danh bạ điện thoại và email Phòng nội vụ các huyện/thành phố
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Phòng Nội vụ Huyện TP
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
81 Hải Trần Thiện Hải
Trưởng phòng
Phước Sơn
0905 495 229
3 881338

noivuphuocson@gmail.com
82 Lương Trần Văn Lương
P.Trưởng phòng
Phước Sơn
0982 914 686
3 881583

83 Sen Đoàn Thị Sen
Kế toán
Phước Sơn
0987 881 787
3 881338

84 Minh Đoàn Văn Minh
Cán sự
Phước Sơn
01953 411 877
3 881820

85 Phụng Đào Thị Bích Phụng
Chuyên viên
Phước Sơn
0979 033 395
3 881820

86 Hiệp Đỗ Thành Hiệp
Cán sự
Phước Sơn
0935 035 184
3 881 583

thanhhiep42@gmail.com
87 Khởi Võ Văn Khởi
Trưởng phòng
Hiệp Đức
0982106474
2 243411

khoihiepthuan@gmail.com
88 Luận Lê Thanh Luận
P.Trưởng phòng
Hiệp Đức
0986 054 757
3 883 234

luanhiepduc@gmail.com
89 Nga Nguyễn Thị Thúy Nga
Chuyên viên
Hiệp Đức
0979 669 478
3 683 156

nguyenngadhdl@gmail.com
90 Hằng Phan Thị Lệ Hằng
Chuyên viên
Hiệp Đức
0907 230 983
3 883234

hang_hiepduc@yahoo.com
91 Nga Nguyễn Văn Nga
P.Trưởng phòng
Hiệp Đức
0914452728


nganguyen190@gmail.com
92 Huệ Lê Thị Hồng Huệ
Chuyên viên
Hiệp Đức
01675 295 383
3 883 234

Honghue286@gmail.com
93 Năm Lê Thị Năm
Chuyên viên
Hiệp Đức
0905 592 695
3 883 234

namvpubhd@gmail.com
94 Diệu Nguyễn Thị Diệu
Chuyên viên
Hiệp Đức
01683 467 703
3 883 234

dieuhiepduc@gmail.com
95 Tường Nguyễn Văn Tường
Trưởng phòng
Quế Sơn
0973 587 953
3 885077

tuongnvqs@gmail.com
96 Thái Võ Văn Thái
P.Trưởng phòng
Quế Sơn
0988 853 514
3 885200

thainvqs@gmai.com
97 Thung Lê Văn Thung
Kế toán
Quế Sơn
0905 632 365
3 885200

thungnvqs@gmail.com
98 Hoành Mai Hoành
Chuyên viên
Quế Sơn
01665 091 110
3 685888

maihoachqs@gmail.com
99 Dương Phạm Hồng Dương
P.Trưởng phòng
Quế Sơn
01683 297 907
3 685888

100 Tuấn Thái Văn Tuấn
Chuyên viên
Quế Sơn
0919 063 444
3 685888

Hoangtuan1886@gmail.com