Danh bạ điện thoại và email Phòng nội vụ các huyện/thành phố
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Phòng Nội vụ Huyện TP
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
81 Phụng Đào Thị Bích Phụng
Chuyên viên
Phước Sơn
0979 033 395
3 881820

82 Giang Hồ Thị Minh Giang
Chuyên viên
Phước Sơn
0987014257
3 881583

gianghtm@quangnam.gov.vn
83 Hiệp Đỗ Thành Hiệp
Chuyên viên
Phước Sơn
0935 035 184
3 881 583

thanhhiep42@gmail.com
84 Thành Lê Văn Thành
Chuyên viên
Phước Sơn
0965444045
3881 820

thanhlv7@quangnam.gov.vn
85 Khởi Võ Văn Khởi
Trưởng phòng
Hiệp Đức
0982106474
2 243411

khoihiepthuan@gmail.com
86 Diêu Hà Thị Hồng Diêu
Phó Trưởng phòng
Hiệp Đức87 Nga Nguyễn Văn Nga
Phó Trưởng phòng
Hiệp Đức
0914452728


nganguyen190@gmail.com
88 Hằng Phan Thị Lệ Hằng
Chuyên viên
Hiệp Đức
0907 230 983
3 883234

hang_hiepduc@yahoo.com
89 Năm Lê Thị Năm
Chuyên viên
Hiệp Đức
0905 592 695
3 883 234

namvpubhd@gmail.com
90 Huệ Lê Thị Hồng Huệ
Chuyên viên
Hiệp Đức
01675 295 383
3 883 234

Honghue286@gmail.com
91 Hải Nguyễn Hữu Hải
Chuyên viên
Hiệp Đức
0987407474


92 Tuyển Huỳnh Thị Thanh Tuyển
Chuyên viên
Hiệp Đứctuyenhtt2@quangnam.gov.vn
93 Linh Nguyễn Thị Thùy Linh
Trưởng phòng
Quế Sơn
0905848886
3 885200

linhnvqs@gmail.com
94 Thái Võ Văn Thái
Phó Trưởng phòng
Quế Sơn
0988853514
3 885200

thainvqs@gmai.com
95 Dương Phạm Hồng Dương
Chuyên viên
Quế Sơn
01683 297 907
3 685888

96 Hà Đinh Thị Thúy Hà
Chuyên viên
Quế Sơn
0339808193


dinhthuyha01@gmail.com
97 Hạnh Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Chuyên viên
Quế Sơn
0986 005 909
3 885200

hanhnvqs@gmai.com
98 Hiến Võ Thị Hiến
Chuyên viên
Quế Sơn
0389946721


vhien1989@gmail.com
99 Trường Lê Quý Trường
Chuyên viên
Quế Sơn
0915 324 776
3885 200

100 Tùng Nguyễn Ngọc Tùng
Chuyên viên
Quế Sơn
0917184679


ngoctungvhtt@gmail.com
Chế độ chính sách
Hệ thống quản lý

Quản lý Nhà nướcLIÊN KẾT WEBSITEĐĂNG NHẬP
Tài khoản