Danh bạ điện thoại và email Phòng nội vụ các huyện/thành phố
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Phòng Nội vụ Huyện TP
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
61 Hùng Lê Nguyên Hùng
P.Trưởng phòng
Tiên Phước
0972 927 009


62 Luật Huỳnh Văn Luật
Chuyên viên
Tiên Phước
0966 761 713


luat043@gmail.com
63 Hiền Đào Thị Thu Hiền
Chuyên viên
Tiên Phước
0987 283 877


noivutienphuoc@gmail.com
64 Hưng Trần Mình Hưng
Chuyên viên
Tiên Phước
0977 684 415
3 884297

noivutienphuoc@gmail.com
65 Tâm Võ Thị Thanh Tâm
Chuyên viên
Tiên Phước
0976 010 826
3 884297

noivutienphuoc@gmail.com
66 Tiên Phạm Thị Tiên
Chuyên viên
Tiên Phước
01699 850 272
3 884297

noivutienphuoc@gmail.com
67 Ban Nguyễn Văn Ban
Phó TP
Tiên Phước
01696 506 810
3 884297

noivutienphuoc@gmail.com
68 Cường Lê Cường
P.Trưởng phòng
Bắc Trà My
01686 325 886
3 604676

lecuongnoivubactramy@gmail.com
69 Vân Lê Thị Thu Vân
Trưởng phòng
Bắc Trà My
0987243537


lethuvankt@gmail.com
70 Hùng Đỗ Thanh Hùng
Chuyên viên
Bắc Trà My
0988 613 447
3 893685

dothanhung@gmail.com
71 Lan Phạm Thị Tiến Lan
Cán sự
Bắc Trà My
01634 882 191
3 893685

tienlanbtm@gmail.com
72 Hoàng Trần Phạm Xuân Hoàng
Nhân viên
Bắc Trà My
0938 232 333
3 893678

hoangtpx@gmail.com
73 Cẩn Trương Ngọc Cẩn
P.Trưởng phòng
Bắc Trà My
0986 973 027
3893685

ngoccantraduong@gmail.com
74 Hảo Lê Đức Hảo
Trưởng phòng PT
Nam Trà My
0935 596 008
3 880 040

haole78@gmail.com
75 Thủy Lê Thị Thanh Thủy
P.Trưởng phòng
Nam Trà My
0977 281 748


thanhthuyhuntm@gmail.com
76 Anh Nguyễn Thị Lan Anh
Cán sự
Nam Trà My
0914 034 174


lananhnoivuntm2324@gmail.com
77 Hiền Trương Văn Hiền
Chuyên viên
Nam Trà My
0987 443 134
3 880388

78 Lợi Hồ Văn Lợi
Cán sự
Nam Trà My
0948 735 920
3 880040

79 Thơ Phạm Thị Bích Thơ
Kế toán
Nam Trà My
0935 714 875
3 880040

80 Mây Hồ Thị Hà Mây
Nhân viên
Nam Trà My
0966 991 922


hamaypnv@gmail.com