Danh bạ điện thoại và email Phòng nội vụ các huyện/thành phố
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Phòng Nội vụ Huyện TP
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
61 Cường Lê Cường
P.Trưởng phòng
Bắc Trà My
0386 325 886
3 604676

lecuongnoivubactramy@gmail.com
62 Vân Lê Thị Thu Vân
Trưởng phòng
Bắc Trà My
0987243537


lethuvankt@gmail.com
63 Hùng Đỗ Thanh Hùng
Chuyên viên
Bắc Trà My
0988 613 447
3 893685

dothanhung@gmail.com
64 Lan Phạm Thị Tiến Lan
Cán sự
Bắc Trà My
01634 882 191
3 893685

tienlanbtm@gmail.com
65 Hoàng Trần Phạm Xuân Hoàng
Nhân viên
Bắc Trà My
0938 232 333
3 893678

hoangtpx@gmail.com
66 Cẩn Trương Ngọc Cẩn
P.Trưởng phòng
Bắc Trà My
0986 973 027
3893685

ngoccantraduong@gmail.com
67 Hảo Lê Đức Hảo
Trưởng phòng PT
Nam Trà My
0935 596 008
3 880 040

haole78@gmail.com
68 Thủy Lê Thị Thanh Thủy
P.Trưởng phòng
Nam Trà My
0977 281 748


thanhthuyhuntm@gmail.com
69 Anh Nguyễn Thị Lan Anh
Cán sự
Nam Trà My
0914 034 174


lananhnoivuntm2324@gmail.com
70 Hiền Trương Văn Hiền
Chuyên viên
Nam Trà My
0987 443 134
3 880388

71 Lợi Hồ Văn Lợi
Cán sự
Nam Trà My
0948 735 920
3 880040

72 Thơ Phạm Thị Bích Thơ
Kế toán
Nam Trà My
0935 714 875
3 880040

73 Mây Hồ Thị Hà Mây
Nhân viên
Nam Trà My
0966 991 922


hamaypnv@gmail.com
74 Ba Võ Văn Ba
Trưởng phòng
Phước Sơn
0973 231 553
3 881338

noivuphuocson@gmail.com
75 Lương Trần Văn Lương
P.Trưởng phòng
Phước Sơn
0982 914 686
3 881583

76 Sen Đoàn Thị Sen
Kế toán
Phước Sơn
0987 881 787
3 881338

77 Minh Đoàn Văn Minh
Cán sự
Phước Sơn
01953 411 877
3 881820

78 Phụng Đào Thị Bích Phụng
Chuyên viên
Phước Sơn
0979 033 395
3 881820

79 Hiệp Đỗ Thành Hiệp
Cán sự
Phước Sơn
0935 035 184
3 881 583

thanhhiep42@gmail.com
80 Kiên Hồ Văn Kiên
P.Trưởng phòng
Phước Sơn
0372 835 679
3881 820

Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ