Danh bạ điện thoại và email Phòng nội vụ các huyện/thành phố
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Phòng Nội vụ Huyện TP
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
61 Cường Lê Cường
P.Trưởng phòng
Bắc Trà My
0386 325 886
3 604676

lecuongnoivubactramy@gmail.com
62 Vân Lê Thị Thu Vân
Trưởng phòng
Bắc Trà My
0987243537


lethuvankt@gmail.com
63 Hùng Đỗ Thanh Hùng
Chuyên viên
Bắc Trà My
0988 613 447
3 893685

dothanhung@gmail.com
64 Lan Phạm Thị Tiến Lan
Cán sự
Bắc Trà My
01634 882 191
3 893685

tienlanbtm@gmail.com
65 Hoàng Trần Phạm Xuân Hoàng
Nhân viên
Bắc Trà My
0938 232 333
3 893678

hoangtpx@gmail.com
66 Cẩn Trương Ngọc Cẩn
P.Trưởng phòng
Bắc Trà My
0986 973 027
3893685

ngoccantraduong@gmail.com
67 Hảo Lê Đức Hảo
Trưởng phòng PT
Nam Trà My
0935 596 008
3 880 040

haole78@gmail.com
68 Thủy Lê Thị Thanh Thủy
P.Trưởng phòng
Nam Trà My
0977 281 748


thanhthuyhuntm@gmail.com
69 Anh Nguyễn Thị Lan Anh
Cán sự
Nam Trà My
0914 034 174


lananhnoivuntm2324@gmail.com
70 Hiền Trương Văn Hiền
Chuyên viên
Nam Trà My
0987 443 134
3 880388

71 Lợi Hồ Văn Lợi
Cán sự
Nam Trà My
0948 735 920
3 880040

72 Thơ Phạm Thị Bích Thơ
Kế toán
Nam Trà My
0935 714 875
3 880040

73 Mây Hồ Thị Hà Mây
Nhân viên
Nam Trà My
0966 991 922


hamaypnv@gmail.com
74 Ba Võ Văn Ba
Trưởng phòng
Phước Sơn
0973 231 553
3 881338

noivuphuocson@gmail.com
75 Lương Trần Văn Lương
P.Trưởng phòng
Phước Sơn
0982 914 686
3 881583

76 Sen Đoàn Thị Sen
Kế toán
Phước Sơn
0987 881 787
3 881338

77 Minh Đoàn Văn Minh
Cán sự
Phước Sơn
01953 411 877
3 881820

78 Phụng Đào Thị Bích Phụng
Chuyên viên
Phước Sơn
0979 033 395
3 881820

79 Hiệp Đỗ Thành Hiệp
Cán sự
Phước Sơn
0935 035 184
3 881 583

thanhhiep42@gmail.com
80 Kiên Hồ Văn Kiên
P.Trưởng phòng
Phước Sơn
0372 835 679
3881 820

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ