Danh bạ điện thoại và email Phòng nội vụ các huyện/thành phố
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Phòng Nội vụ Huyện TP
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
61 Tâm Nguyễn Thị Thanh Tâm
Chuyên viên
Tiên Phước
0976 010 826
3 884297

noivutienphuoc@gmail.com
62 Thảo Phạm Thị Thảo
Chuyên viên
Tiên Phước
0983 171 308
3 884297

noivutienphuoc@gmail.com
63 Vân Võ Thị Bích Vân
Chuyên viên
Tiên Phước
0981165838


vobichvan1188@gmail.com
64 Hằng Lê Thị Thu Hằng
Chuyên viên
Tiên Phước
0969241839


thuhangle1997@gmail.com
65 Cúc Trần Thanh Cúc
Trưởng phòng
Bắc Trà My
0961054748


Cuctt2@quangnam.gov.vn
66 Cẩn Trương Ngọc Cẩn
Phó Trưởng phòng
Bắc Trà My
0979753597
3 604676

Cantn@quangnam.gov.vn
67 Lan Phạm Thị Tiến Lan
Phó Trưởng phòng
Bắc Trà My
0967292757
3 893685

lanptt@quangnam.gov.vn
68 Long Huỳnh Ngọc Long
Chuyên viên
Bắc Trà My
0987658144


longhn@quangnam.gov.vn
69 Ty Nguyễn Thị Hải Ty
Chuyên viên
Bắc Trà My
0363838681
3 893685

tynth@quangnam.gov.vn
70 Yến Nguyễn Thị Yến
Chuyên viên
Bắc Trà My
0976536926
3 893678

yennt5@quangnam.gov.vn
71 Thảo Đoàn Thị Phương Thảo
Chuyên viên
Bắc Trà My
0397584660


thaodtp1@quangnam.gov.vn
72 Hảo Lê Đức Hảo
Trưởng phòng
Nam Trà My
0935 596 008
3 880 040

haole78@gmail.com
73 Hiếu Nguyễn Hoài Hiếu
Phó Trưởng phòng
Nam Trà My
0917986941


hieunh@quangnam.gov.vn
74 Anh Nguyễn Thị Lan Anh
Chuyên viên
Nam Trà My
0914 034 174


lananhnoivuntm2324@gmail.com
75 Lợi Hồ Văn Lợi
Chuyên viên
Nam Trà My
0948 735 920
3 880040

76 Thủy Lê Thị Thanh Thủy
Chuyên viên
Nam Trà My
0977 281 748


thanhthuyhuntm@gmail.com
77 Kiều Nguyễn Thị Kiều
Kế toán
Nam Trà My
0962397545


kieunt3@quangnam.gov.vn
78 Ba Võ Văn Ba
Trưởng phòng
Phước Sơn
0973 231 553
3 881338

noivuphuocson@gmail.com
79 Minh Đoàn Văn Minh
Cán sự
Phước Sơn
01953 411 877
3 881820

80 Sen Đoàn Thị Sen
Kế toán
Phước Sơn
0987 881 787
3 881338

Chế độ chính sách
Hệ thống quản lý

Quản lý Nhà nướcLIÊN KẾT WEBSITEĐĂNG NHẬP
Tài khoản